Ziek melden en verlof

Ziek- en beter melden

Ook afspraken rondom je ziek melden tijdens je verblijf in het buitenland, lees je hieronder.

Verpleging en Verzorging

Werk je bij verpleging en ben je (tijdelijk) beperkt inzetbaar of afwezig door ziekte?

 • Informeer dan als eerste jouw team of jouw planner over je afwezigheid.

 • Daarnaast bel je ’s morgens op werkdagen tussen 08.00 – 09.00 uur jouw manager om je ziekmelding in te dienen.

 • Indien je op zaterdag of zondag ziek wordt meld je dit de daaropvolgende maandag bij jouw zorgmanager of regiocoördinator.

Hulp bij het huishouden

Alle afspraken rondom ziek- en beter melden vind je hier.

JGZ & Backoffice

Werk je bij JGZ of op de backoffice dan meld je je ziek via onderstaande telefoonnummers.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg:

Ingrid Krijger 088 560 3071

Overig Backoffice Belder:

Als backoffice medewerker op de Belder dien je je ziek te melden bij je eigen leidinggevende. Is deze niet bereikbaar, dan kun je je ziekmelden bij het secretariaat Raad van Bestuur via 088 560 2217.

Ziekmelden tijdens je verblijf in het buitenland

Ook tijdens jouw verblijf in het buitenland (dat kan tijdens vakantie zijn) moet je je houden aan deze kaders. Dat betekent dat je jouw verzuimmelding direct telefonisch doet. Daarnaast raadpleeg je een arts en vraag je om een verklaring. TWB plant indien nodig een afspraak voor je in bij de bedrijfsarts direct na terugkeer uit het buitenland.

Herstelmelden

Ben je weer beter? Geef dan aan je leidinggevende zo spoedig mogelijk, maar minimaal één dag van tevoren, (tot 9.00 uur ’s ochtends) door dat je beter bent en weer gaat werken. Je kunt je niet op de dag dat je weer wilt gaan werken beter melden, de planner heeft dan namelijk al vervanging geregeld voor jouw cliënt die dag. Tijdig ziek- en beter melden bij de bereikbare of planner van jouw team is dan ook van groot belang.


TWB eigenrisicodragerschap Ziektewet


TWB is sinds 1 januari 2021 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dat houdt in dat TWB de Ziektewet uitvoert in plaats van het UWV. Je hebt recht op Ziektewet als je ziek uit dienst gaat of binnen 28 dagen nadat je uit dienst bent gegaan bij TWB ziek wordt.


De taken die horen bij het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet worden uitgevoerd door Aon. Aon is een gespecialiseerde uitvoerder voor de Ziektewet en begeleiden je tijdens ziekte nadat je uit dienst bent gegaan. Het doel van deze begeleiding is om het herstel te bevorderen, zodat je weer snel aan de slag kunt. Wanneer je ziek uit dienst gaat en je maakt mogelijk aanspraak op een Ziektewet-uitkering, dan wordt je door ons bij Aon aangemeld. Een Casemanager van Aon neemt vervolgens telefonisch contact met jou op om de aanmelding en het vervolgtraject met je te bespreken. Alle Casemanagers van Aon hebben een eed afgelegd om vertrouwelijk om te gaan met medische informatie. Tevens ontvang je van AON meer informatie over jouw rechten en plichten in de ziektewet.

Inzetbaarheid

Spelers rondom inzetbaarheid

Hieronder zie je welke spelers een rol hebben in jouw inzetbaarheid en wat je van ze kunt verwachten.

 • TWB

 • Personeelsfunctionaris

 • Vertrouwenspersoon

 • Ergo

 • Arbocoördinator

Re-integratie plaatsen op de Belder te Roosendaal

In verband met corona zijn er op dit moment geen re-integratie plaatsen beschikbaar binnen TWB op de Belder te Roosendaal.

 • Wil je als leidinggevende of intern casemanager verzuim een medewerker aanmelden voor re-integratie werkzaamheden op de Belder? Klik dan hier

 • Heb je werkzaamheden op de Belder die door een re-integrant kunnen worden gedaan en wil je dit doorgeven/aanmelden? Klik dan hier

Wil je meer informatie over de beschikbare re-integratie plekken? Mail dan naar medewerkerenservice@twb.nl

Vakantieverlof

Het vakantieverlof neem je op in het (kalender)jaar waarin je het hebt opgebouwd, of je zet het in als bron in het MeerKeuzeSysteem (MKS). Je leeftijd en contract bepalen volgens CAO het totaal aantal uren verlof. Dit verlof is ook voor feest- en gedenkdagen en voor bijzonder verlof, zoals een huwelijk en verhuizing. Je vakantiesaldo staat in je medewerkersportaal. Je vult je vakantieverlof dan ook in, in je Medewerkersportaal. Alle overige verlof kun je in AFAS Insite registreren en aanvragen.

De vakantie- en verlofregeling waarin je rechten en plichten opgenomen zijn, is te vinden in ons kwaliteitshandboek.

De belangrijkste punten:

• In de periode 1 juni t/m 30 september mag je maximaal 3 weken vakantieverlof inclusief 4 weekenden opnemen. Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd bij je leidinggevende. Een leidinggevende laat weten indien niet aan een vakantieaanvraag kan worden voldaan.

• Verlof opnemen in de periode februari tot oktober? Dit geef je vóór 1 november in het voorgaande kalenderjaar door aan je leidinggevende. Je ontvangt binnen 14 dagen een bericht.

• Verlof opnemen in de periode oktober tot februari? Geef dit vóór 1 april van het lopende kalenderjaar door aan je leidinggevende. Binnen 14 dagen ontvang je een bericht.

Bijzonder verlof aanvragen

Verlofvormen

TWB kent verschillende verlofvormen. Klik hier voor meer informatie.

Bijzonderverlof aanvragen?

TWB kent een aantal bijzonderverlof vormen zoals:

 • Kortdurend zorgverlof

 • Calamiteitenverlof

 • Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte

 • Onbetaald verlof

 • Bijzondere levensgebeurtenis

Wil je dit aanvragen kijk op de Verlof pagina op mijn.twb.nl voor meer informatie

Zwangerschap en geboorte kind / bijzonder verlof rondom kind

Zwangerschapsverlof

Je hebt recht op minimaal 16 weken zwangerschaps/bevallingsverlof. Dit verlof wordt 100% uitbetaald. Je bespreekt met je leidinggevende of je 4 of 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum met verlof wilt gaan. Kies je ervoor om 4 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevalling met verlof te gaan, maar wordt je binnen die 4 tot 6 weken arbeidsongeschikt, dan gaat het verlof automatisch 6 weken voor de uitgerekende datum in.

Ben je zwanger van een tweeling of meerling, dan kan je ervoor kiezen om tussen de 8 en 10 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met verlof te gaan. Je vraagt het zwangerschapsverlof aan via AFAS.

Geboorte

Je dient de geboorte van je kindje(s) door te geven in AFAS, zodra dit is gebeurd kan je verlof rondom je kind aanvragen.


Bijzonder verlof rondom je kind

Onderstaand de verschillende verlofvormen rondom de geboorte van je kind, welke je bespreekbaar kan maken met je leidinggevende en/of via AFAS aan kan vragen.

 • Verspreid opnemen bevallingsverlof
  Het restant bevallingsverlof dat je 6 weken na de bevalling nog hebt (rond de 4 à 6 weken) kan je verspreid opnemen. Dit wil zeggen dat het niet aansluitend aan het bevallingsverlof verlof dient te worden opgenomen. Het verlof moet binnen 30 weken na de bevallingsdatum opgenomen zijn. Dit kan je niet aanvragen via AFAS, maar hier maak je samen met je leidinggevende afspraken over.

 • Verlengd bevallingsverlof
  Aansluitend aan het bevallingsverlof kan je maximaal 4 weken onbetaald verlof opnemen. Je vraagt dit uiterlijk 3 maanden aan voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

 • (Betaald) ouderschapsverlof
  Je hebt 26 maal de arbeidsduur recht op ouderschapsverlof. Hiervan heb je de mogelijkheid om 9 weken betaald (70% van het brutoloon met een max van 70% van het premieloon) ouderschapsverlof op te nemen tot je kind de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt. Daarnaast kan je het onbetaald verlof inzetten tot je kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.
  Indien je een kindje hebt geadopteerd heb je ook recht op het (betaald) ouderschapsverlof. De 9 weken betaald ouderschapsverlof kan je opnemen in het eerste jaar na opname van het kindje in je gezin en voor de achtste verjaardag van je kindje.

 • Voedingsrecht
  Gedurende de eerste 9 levensmaanden van je kind heb je recht om het werk te onderbreken om in rust en afzondering je kind te voeden dan wel de borstvoeding te kolven. De onderbrekingen vinden plaats zo vaak en lang als nodig, doch gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd. Je informeert jouw leidinggevende hierover.

 • Geboorteverlof (partner)
  Je hebt als partner recht op een week betaald geboorteverlof welke je dient op te nemen binnen 4 weken na de geboorte van je kind.

 • Aanvullend geboorteverlof (partner)
  Je hebt recht op 5 weken betaald (70% van het brutoloon met een max van 70% van het premieloon) aanvullend geboorteverlof. Je kan hier alleen gebruik van maken als je geboorteverlof hebt opgenomen. Je dient het aanvullend geboorteverlof op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van je kind

 • Adoptie- en pleegzorgverlof
  Je hebt recht op 6 weken betaald verlof. Het verlof moet binnen 4 weken voor de komst van het kind of 22 weken na de komst van het kind worden opgenomen.

Heb je vragen over de inhoud van de regeling kan je contact opnemen met personeelszaken, heb je vragen over wat het voor je salarisbetaling betekent neem dan contact op met de salarisadministratie.

Afwezig of met vakantie? Laat je werk goed achter

Met deze checklist laat jij je werk goed achter wanneer je afwezig of op vakantie bent. De checklist is bedoeld voor TWB mail gebruikers en Vodafone One app gebruikers.