Ziek melden en verlof

Ziek- en beter melden

Ook afspraken rondom je ziek melden tijdens je verblijf in het buitenland, lees je hieronder.

Verpleging en Verzorging

Werk je bij verpleging en ben je (tijdelijk) beperkt inzetbaar of afwezig door ziekte?

 • Informeer dan als eerste jouw team of jouw planner over je afwezigheid.

 • Daarnaast bel je ’s morgens op werkdagen tussen 08.00 – 09.00 uur jouw manager om je ziekmelding in te dienen.

 • Indien je op zaterdag of zondag ziek wordt meld je dit de daaropvolgende maandag bij jouw zorgmanager of regiocoördinator.

Hulp bij het huishouden

Alle afspraken rondom ziek- en beter melden vind je hier.

JGZ & Backoffice

Werk je bij JGZ of op de backoffice dan meld je je ziek via onderstaande telefoonnummers.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg:

Ingrid Krijger 088 560 3071

Overig Backoffice Belder:

Als backoffice medewerker op de Belder dien je je ziek te melden bij je eigen leidinggevende. Is deze niet bereikbaar, dan kun je je ziekmelden bij het secretariaat Raad van Bestuur via 088 560 2217.

Ziekmelden tijdens je verblijf in het buitenland

Ook tijdens jouw verblijf in het buitenland (dat kan tijdens vakantie zijn) moet je je houden aan deze kaders. Dat betekent dat je jouw verzuimmelding direct telefonisch doet. Daarnaast raadpleeg je een arts en vraag je om een verklaring. TWB plant indien nodig een afspraak voor je in bij de bedrijfsarts direct na terugkeer uit het buitenland.

Herstelmelden

Ben je weer beter? Geef dan aan je leidinggevende zo spoedig mogelijk, maar minimaal één dag van tevoren, (tot 9.00 uur ’s ochtends) door dat je beter bent en weer gaat werken. Je kunt je niet op de dag dat je weer wilt gaan werken beter melden, de planner heeft dan namelijk al vervanging geregeld voor jouw cliënt die dag. Tijdig ziek- en beter melden bij de bereikbare of planner van jouw team is dan ook van groot belang.


TWB eigenrisicodragerschap Ziektewet


TWB is sinds 1 januari 2021 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dat houdt in dat TWB de Ziektewet uitvoert in plaats van het UWV. Je hebt recht op Ziektewet als je ziek uit dienst gaat of binnen 28 dagen nadat je uit dienst bent gegaan bij TWB ziek wordt.


De taken die horen bij het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet worden uitgevoerd door Aon. Aon is een gespecialiseerde uitvoerder voor de Ziektewet en begeleiden je tijdens ziekte nadat je uit dienst bent gegaan. Het doel van deze begeleiding is om het herstel te bevorderen, zodat je weer snel aan de slag kunt. Wanneer je ziek uit dienst gaat en je maakt mogelijk aanspraak op een Ziektewet-uitkering, dan wordt je door ons bij Aon aangemeld. Een Casemanager van Aon neemt vervolgens telefonisch contact met jou op om de aanmelding en het vervolgtraject met je te bespreken. Alle Casemanagers van Aon hebben een eed afgelegd om vertrouwelijk om te gaan met medische informatie. Tevens ontvang je van AON meer informatie over jouw rechten en plichten in de ziektewet.

Inzetbaarheid

Spelers rondom inzetbaarheid

Hieronder zie je welke spelers een rol hebben in jouw inzetbaarheid en wat je van ze kunt verwachten.

 • TWB

 • Personeelsfunctionaris

 • Vertrouwenspersoon

 • Ergo

 • Arbocoördinator

Re-integratie plaatsen op de Belder te Roosendaal

In verband met corona zijn er op dit moment geen re-integratie plaatsen beschikbaar binnen TWB op de Belder te Roosendaal.

 • Wil je als leidinggevende of intern casemanager verzuim een medewerker aanmelden voor re-integratie werkzaamheden op de Belder? Klik dan hier

 • Heb je werkzaamheden op de Belder die door een re-integrant kunnen worden gedaan en wil je dit doorgeven/aanmelden? Klik dan hier

Wil je meer informatie over de beschikbare re-integratie plekken? Mail dan naar medewerkerenservice@twb.nl

Vakantieverlof

Het vakantieverlof neem je op in het (kalender)jaar waarin je het hebt opgebouwd, of je zet het in als bron in het MeerKeuzeSysteem (MKS). Je leeftijd en contract bepalen volgens CAO het totaal aantal uren verlof. Dit verlof is ook voor feest- en gedenkdagen en voor bijzonder verlof, zoals een huwelijk en verhuizing. Je vakantiesaldo staat in je medewerkersportaal. Je vult je vakantieverlof dan ook in, in je Medewerkersportaal. Alle overige verlof kun je in AFAS Insite registreren en aanvragen.

De vakantie- en verlofregeling waarin je rechten en plichten opgenomen zijn, is te vinden in ons kwaliteitshandboek.

De belangrijkste punten:

• In de periode 1 juni t/m 30 september mag je maximaal 3 weken vakantieverlof inclusief 4 weekenden opnemen. Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd bij je leidinggevende. Een leidinggevende laat weten indien niet aan een vakantieaanvraag kan worden voldaan.

• Verlof opnemen in de periode februari tot oktober? Dit geef je vóór 1 november in het voorgaande kalenderjaar door aan je leidinggevende. Je ontvangt binnen 14 dagen een bericht.

• Verlof opnemen in de periode oktober tot februari? Geef dit vóór 1 april van het lopende kalenderjaar door aan je leidinggevende. Binnen 14 dagen ontvang je een bericht.

Bijzonder verlof aanvragen

Verlofvormen

TWB kent verschillende verlofvormen. Klik hier voor meer informatie.

Bijzonderverlof aanvragen?

TWB kent een aantal bijzonderverlof vormen zoals:

 • Kortdurend zorgverlof

 • Calamiteitenverlof

 • Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte

 • Onbetaald verlof

 • Bijzondere levensgebeurtenis

Wil je dit aanvragen kijk op de Verlof pagina op mijn.twb.nl voor meer informatie

Zwangerschap en geboorte kind / bijzonder verlof rondom kind

Zwangerschap

 • Je bespreekt met je leidinggevende hoeveel weken (4 tot 6 weken) voorafgaand aan de bevalling je met zwangerschapsverlof wilt gaan. Kies je voor 4 weken van te voren, maar word je binnen de 6 tot 4 weken arbeidsongeschikt, dan gaat je zwangerschapsverlof automatisch 6 weken van te voren in. Ben je zwanger van een tweeling of meerling, dan kan je kiezen om tussen de 8 en 10 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met verlof gaan.

 • Via mijn.twb.nl meldt je je zwangerschap. Hierin geef je aan wat jouw voorkeur heeft betreffende de datum ingang zwangerschapsverlof. Dit komt overeen wat je besproken hebt met je leidinggevende. Medewerker & Service ontvangt deze melding en verwerkt deze.

 • Per 1 januari 2019 dien je zelf de zwangerschapsverklaring van de arts of verloskundige te bewaren en op verzoek van UWV, bij een controle, aan UWV laten zien. Hiermee verschuift de bewaarplicht van de werkgever naar de werknemer. Dit is niet alleen een administratieve lastenverlichting voor TWB, maar het betekent ook dat TWB dit medische gegeven niet zelf hoeft te bewaren en voor dit onderdeel aan de algemene verordening gegevensbescherming voldoet.

Geboorte

 • Door het invullen van dit formulier geef je door wanneer je kindje(s) is geboren.

Bijzonder verlof rondom je kind zoals hieronder

 • Verspreid opnemen bevallingsverlof

 • Verlengd bevallingsverlof

 • Ouderschapsverlof

 • Voedingsrecht

 • Geboorteverlof (partner)

 • Aanvullend geboorteverlof (partner) vanaf 1 juli 2020

 • Adoptie- en pleegzorgverlof

Gebruik deze link voor het aanvragen van bijzonder verlof rondom je kind