Ziek en beter melden

Verpleging en Verzorging

Werk je bij verpleging en ben je (tijdelijk) beperkt inzetbaar of afwezig door ziekte? 

Hulp bij het huishouden

Alle afspraken rondom ziek- en beter melden vind je hier

JGZ & Backoffice 

Werk je bij JGZ of op de backoffice dan meld je je ziek via onderstaande telefoonnummers.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg:

Ingrid Krijger                 088 560 3071

Overig Backoffice Belder: 

Als backoffice medewerker op de Belder dien je je ziek te melden bij je eigen leidinggevende. Is deze niet bereikbaar, dan kun je je ziekmelden bij het secretariaat Raad van Bestuur via 088 560 2217

Ziekmelden tijdens je verblijf in het buitenland

Ook tijdens jouw verblijf in het buitenland (dat kan tijdens vakantie zijn) moet je je houden aan deze kaders. Dat betekent dat je jouw verzuimmelding direct telefonisch doet. Daarnaast raadpleeg je een arts en vraag je om een verklaring. TWB plant indien nodig een afspraak voor je in bij de bedrijfsarts direct na terugkeer uit het buitenland.

Herstelmelden

Ben je weer beter? Geef dan aan je leidinggevende zo spoedig mogelijk, maar minimaal één dag van tevoren, (tot 9.00 uur ’s ochtends) door dat je beter bent en weer gaat werken. Je kunt je niet op de dag dat je weer wilt gaan werken beter melden, de planner heeft dan namelijk al vervanging geregeld voor jouw cliënt die dag. Tijdig ziek- en beter melden bij de bereikbare of planner van jouw team is dan ook van groot belang.


TWB eigenrisicodragerschap Ziektewet 


TWB is sinds 1 januari 2021 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dat houdt in dat TWB de Ziektewet uitvoert in plaats van het UWV. Je hebt recht op Ziektewet als je ziek uit dienst gaat of binnen 28 dagen nadat je uit dienst bent gegaan bij TWB ziek wordt. 


De taken die horen bij het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet worden uitgevoerd door Aon.  Aon is een gespecialiseerde uitvoerder voor de Ziektewet en begeleiden je tijdens ziekte nadat je uit dienst bent gegaan. Het doel van deze begeleiding is om het herstel te bevorderen, zodat je weer snel aan de slag kunt. Wanneer je ziek uit dienst gaat en je maakt mogelijk aanspraak op een Ziektewet-uitkering, dan wordt je door ons bij Aon aangemeld. Een Casemanager van Aon neemt vervolgens telefonisch contact met jou op om de aanmelding en het vervolgtraject met je te bespreken. Alle Casemanagers van Aon hebben een eed afgelegd om vertrouwelijk om te gaan met medische informatie. Tevens ontvang je van AON meer informatie over jouw rechten en plichten in de ziektewet.

Reïntegratie

Heb je een plek voor een reïntegrant beschikbaar of zoek je een plaats voor een reïntegrant? Mail dan naar medewerkerenservice@twb.nl