Wettelijke aansprakelijkheid

TWB heeft een verzekering afgesloten voor de wettelijke aansprakelijkheid van haar medewerkers. Dit is zo afgesproken in onze CAO. Het gaat om een verzekering tegen schade die je als medewerker toebrengt aan derden in de uitoefening van je functie. Je cliënt heeft wel een eigen risico. Voor schademeldingen en –afhandelingen neem je contact op met de je leidinggevende of zijn/haar vervanger.