Inkomensaanvulling 

WW

Met de inkomensaanvulling WW ben je als werknemer in loondienst verzekerd tegen de financiële gevolgen van een verkorte uitkeringsduur bij werkloosheid. Als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2016 is de uitkeringsduur bij werkloosheid van 38 maanden naar 24 maanden teruggebracht. De aanvullende werkloosheidsdekking geldt vanaf 1 oktober 2022 bij verzekeraar Loyalis. 

Wat betekent het bij werkloosheid
Loyalis compenseert de verkorte duur van de WW-uitkering voor alle werknemers in loondienst. Deze wordt aangevuld tot aan de oorspronkelijke WW-duur (voor de wetswijziging per 1 januari 2016, waarbij de uitkeringsduur bij werkloosheid van 38 maanden naar 24 maanden is teruggebracht), tot maximaal 38 maanden, na de WW-periode waar je wettelijk recht op hebt. Als je wettelijk recht hebt op minder dan 24 maanden WW-uitkering volgt geen inkomensaanvulling WW. UWV stelt het wettelijk recht op een WW-uitkering vast.