Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek wordt en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en volgens de normen van uitkeringsinstantie UWV te weinig of niets verdient, daalt het inkomen drastisch en kan het inkomen uiteindelijk dalen tot onder bijstandsniveau. 

Vanuit de PFZW (pensioenfonds Zorg en Welzijn) vindt een aanvulling plaats, maar dan heb je nog steeds te maken met een inkomensterugval. 

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvang je als werknemer daarom een aanvulling tot minimaal 70% van het verzekerde inkomen (zijnde het ongemaximeerde pensioengevende salaris). Deze aanvulling ontvang je tot aan de AOW gerechtigde leeftijd. 

Ben je voor 1-1-2023 arbeidsongeschikt geworden
TWB bood tot 31-12-2022 alle medewerkers een extra verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de Allianz AOP (arbeidsongeschiktheidspensioen)-aanvulling sector Zorg en Welzijn. Deze is op jou van toepassing tenzij je een afstandsverklaring hebt ingevuld toen je in dienst kwam bij TWB.

Ben je op of na 1-1-2023  arbeidsongeschikt geworden
Dan ben je op grond van de CAO VVT verplicht verzekerd tegen inkomensterugval bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis. Wij hebben deze verzekering collectief afgesloten. Op korte termijn tref je hier een link aan naar de werkgeverspagina van TWB waarop je zelf kunt inloggen.

Wat betekent dit als je ziek bent of wordt
Op het moment dat het denkbaar is dat jij een beroep moet doen op deze verzekering, krijg je bericht van de personeelsfunctionaris/casemanager. Hij of zij vertelt je alles wat je moet weten over  de regeling en de bijbehorende rechten en plichten. TWB geeft de benodigde informatie tijdig door aan de verzekeraar. 

Voorbeelden
In de voorbeelden die hieronder staan, zie je wat de verzekering in de praktijk betekent. De uitleg over de verzekering kun je ook zien en horen in deze video.

Dekking gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: 35-80%
De inkomensterugval is in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) het grootst.

Je krijgt: 

Vragen
Als je na het doornemen van al deze informatie nog vragen hebt kun je contact opnemen met de personeelsfunctionaris/casemanager