Veilig en gezond werken met plezier!

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat je prettig, veilig en gezond kunt werken. In de Arbo-wet staat dat zowel jouw werkgever als jijzelf verantwoordelijk zijn voor de optimale arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat je:

 • niemand in gevaar brengt;

 • voorschriften naleeft en hulpmiddelen gebruikt;

 • voorlichting- en trainingsbijeenkomsten bijwoont;

 • gevaren meldt;

 • persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, indien verplicht.

Alle regels, werkinstructies en protocollen vind je terug in het Kwaliteitshandboek.

Sta eens even stil bij de volgende vraag: heb je plezier in je werk? Voel je je veilig wanneer je op pad gaat? En voel je je fit tijdens het werken? Is het antwoord ‘nee’, kijk dan hieronder wat je eraan kunt doen om dit te verbeteren.

Fysieke belasting

Fysieke belasting is niet slecht zolang het geen overbelasting wordt. Fysieke belasting is goed, omdat botweefsel beter kan groeien als het wordt belast. Zo blijven je spieren in conditie. Je mag je lichaam dus belasten, zolang je lichaam in korte tijd kan herstellen. Lukt dit niet dan is er sprake van overbelasting. Een goede werkhouding (ergonomische houding), een juist gebruik van spieren en het gebruik van de juiste hulpmiddelen voorkomen overbelasting van de spieren en/of pezen. Daarnaast voorkomt het nek-, schouder- en/of rugklachten. De ergocoach van je team kan je hierover informeren.

Veilig op pad

Je veilig voelen op en naar je werk is belangrijk. Helaas is dat niet altijd het geval. Er kunnen allerlei vormen van ongewenst gedrag voorkomen of situaties ontstaan, die ervoor zorgen dat je werkomgeving niet veilig is en jij je niet veilig voelt. Jouw veiligheid staat voorop; neem geen risico’s, stel je grenzen en wees daar duidelijk over. Ervaar je bepaald gedrag als ongewenst? Wacht niet, maar geef het vroegtijdig aan bij je collega’s en leidinggevende of eventueel de vertrouwenspersoon.

Tips voor onderweg en tijdens je werk:

 • laat huisgenoten/collega’s weten waar je naartoe gaat en hoe je bereikbaar bent. Bel eventueel als je er bent;

 • vermijd landelijke wegen tijdens avond- en nachtdiensten. De kortste weg is niet altijd de veiligste weg;

 • parkeer je auto bij een straatlantaarn;

 • vraag je cliënt het huis helder te verlichten, zodat je van ver weet waar je moet zijn;

 • neem je mobiele telefoon en eventueel een zaklantaarn mee;

 • loop rechtop met een stevige pas en ga niet in op praatjes;

 • moet je langs een groep die onprettig voelt, houd je telefoon aan je oor en doe alsof je in gesprek bent;

 • ga naar een veilige plek als je je bedreigd voelt en bel je leidinggevende, noodknop of de politie (0900 8844 of 112 bij nood en zeg dat je een medewerker van TWB bent);

 • maak je een traumatische ervaring mee, schakel dan je leidinggevende

 • spreek over je traumatische ervaring met je collega’s;

 • benut het telefonisch spreekuur van de arbocoördinator of bel de vertrouwenspersoon;

 • weiger zo nodig om zorg te verlenen.

Ongewenste omgangsvormen

Er zijn ongewenste omgangsvormen die niemand tolereert, andere vormen zijn niet zo duidelijk gewenst of ongewenst. Een omgangsvorm is ongewenst als jij die als ongewenst ervaart. Wat ongewenst is, hangt van de persoon en de situatie af.

Wat doe je bij ongewenste omgangsvormen?

 • Zijn de ongewenste omgangsvormen bij de cliënt?

 • Onderbreek je werk en neem (verplicht) onmiddellijk contact op met je leidinggevende, diens vervanger of de bereikbaarheidsdienst.

 • Zijn de ongewenste omgangsvormen door een collega?

 • Meld dit schriftelijk bij de vertrouwenspersoon of leidinggevende. De vertrouwenspersoon kan je helpen dit op papier te zetten als je dat lastig vindt.

Noodknop

Voel je je niet veilig onderweg? En wil je graag dat iemand van TWB meeluistert of het allemaal goed gaat? Gebruik dan de noodknop. Bij V&V medewerkers staat deze app op de telefoon. Ben je niet in het bezit van een TWB telefoon? Voeg dan het nummer 088 560 2060 toe aan je contactpersonen. Is er echt al iets aan de hand, bel dan 112!

Vertrouwenspersoon

Soms zijn er dingen in je werk waarover je met iemand anders wilt spreken. Een gesprek met een collega, leidinggevende of Medewerker & Service kan heel verhelderend zijn. Je kunt ook vrijblijvend met iemand van buiten TWB praten zonder dat je collega’s of leidinggevende dit weten. TWB heeft hiervoor twee mogelijkheden. Je kunt in gesprek gaan met bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) email: interventies@arbovitale.nl of met een vertrouwenspersoon. Gesprekken met een vertrouwenspersoon worden niet gerapporteerd aan TWB. Wel wordt ieder jaar anoniem teruggekoppeld om hoeveel meldingen het gaat en wat de strekking van de meldingen was.

Coby van Wijk is onze (externe) vertrouwenspersoon. Je kunt bij haar terecht als je te maken hebt met pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie. Coby haar visie is: 'Een organisatie floreert met gezonde medewerkers. Een gezonde medewerker voelt zich veilig en prettig op het werk. Daar zet ik mij voor in!'

Contactgegevens

Mail: c.van.wijk@gimd.nl

Tel: 06 38 94 62 32