Salaris, pensioen en verzekering

De informatie hieronder wordt binnenkort nog aangevuld.

Salaris

Alles over je salaris, de helpdesk en de betaaldata 2021 vind je hieronder.

Helpdesk Salarisadministratie

Voor vragen met betrekking tot je salarisstrook kun je contact opnemen met de helpdesk van de salarisadministratie via salarisadministratie@twb.nl onder vermelding van je medewerkersnummer.

Betaaldata 2021

Je kunt de betaaldata van 2021 hier bekijken.

Flex medewerkers

De salarisbetaling van flex medewerkers is gelijk met de overige salarisbetalingen, ongeveer rond de 25ste van elke maand. Flex medewerkers worden altijd een maand achteraf uitbetaald, omdat uitbetaling volledig gebeurd op basis van de urenregistratie. Er wordt altijd uitbetaald over de volledige vorige kalendermaand.

Uitleg loonstrook

Je vindt hier meer informatie over je digitale salarisstrook.

Je salarisstrook bekijken? Deze vind je in Mijn Talent.

Pensioen

Hieronder vind je alle relevante informatie met betrekking tot je pensioen op een rijtje.

PGGM is inkomensverzorger voor alle mensen in de sector Zorg en Welzijn. Voor al die mensen wil PGGM een toegewijde, betrouwbare, duurzame en integere partner zijn. Dit vertaalt PGGM in inkomensproducten en diensten die naadloos op de behoeften in de sector aansluiten. Je ontvangt daarom ook regelmatig informatie van PGGM. Voor meer informatie en voor het aanvragen van je lidmaatschap kun je je aanmelden via www.pggm.nl. Het lidmaatschap is gratis. Als lid krijg je vrijblijvend advies over je financiële situatie. Daarnaast draagt PGGM ook zorg voor de uitvoering van de collectieve pensioenregelingen in de sector Zorg en Welzijn, via het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Als medewerker van TWB ben je hier voor je pensioenverzekering automatisch bij aangemeld. Een keer per jaar ontvang je van PFZW een persoonlijk bericht met de opbouw van je pensioen. Stel je vragen over je pensioen aan de personeelsfunctionaris of aan de klantenservice van PFZW via 030 277 5577 of kijk voor meer informatie op www.pfzw.nl.


Vervroegd uittreden na 45 jaar

In de cao is een regeling opgenomen om eerder te stoppen met werken voor werknemers die langdurig een zwaar beroep hebben uitgeoefend. De regeling beoogt hiermee (langdurig) verzuim te voorkomen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling gelden meerdere voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zetten we hier op een rij zodat je op basis hiervan kunt beoordelen of deze regeling mogelijk interessant is voor je. De regeling zelf staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 8 van de cao. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen en je bent geïnteresseerd dan kun je contact opnemen met de afdeling Personeelszaken via personeelszaken@twb.nl. Een van de personeelsfunctionarissen zal met jou in gesprek gaan om de nadere voorwaarden samen door te nemen.

Belangrijkste voorwaarden

 1. Je bent 45 jaar (oftewel 540 maanden) werkzaam geweest in de sector Zorg en Welzijn en je hebt minimaal 20 jaar gewerkt in een fysiek zwaar beroep.

 2. Je was werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of leer-arbeidsovereenkomst.

 3. Je hebt de laatste 5 jaar bij een werkgever binnen de VVT gewerkt.

 4. Je levert zelf het bewijs voor het 45 jaar werkzaam geweest zijn in de sector Zorg en Welzijn.

 5. Je levert zelf het bewijs dat je minimaal 20 jaren in een zwaar beroep hebt gewerkt.

 6. Als je gebruik maakt van deze regeling wordt het einde van de arbeidsovereenkomst geregeld door middel van een vaststellingsovereenkomst. Je hebt geen recht op een transitievergoeding.

 7. Als je gebruik maakt van deze regeling mag je niet meer gaan werken en inkomen uit arbeid gaan verkrijgen.

 8. Als je gebruik maakt van deze regeling heeft dat gevolgen voor je pensioenopbouw. Het is belangrijk om jezelf goed te laten informeren door het pensioenfonds.

 9. Als je gebruik maakt van deze regeling betaal je een ander belastingtarief (er is geen sprake van arbeidskorting) en betaal je zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet). Dit heeft invloed op het netto bedrag dat uiteindelijk uitgekeerd wordt. Het is belangrijk om jezelf goed te laten informeren over de uiteindelijke netto uitkering.

Meer weten? Bekijk hier het informatieblad over de Regeling Vervroegd Uittreden na 45 jaar.

Verzekering

Hieronder vind je meer informatie over onze afspraken met verschillende verzekeraars.

 • TWB heeft met zorgverzekeraar CZ afspraken over de collectieve verzekering.

 • IZZ; de zorgverzekeraar voor de zorgsector

 • TWB biedt alle medewerkers een extra verzekering bij arbeidsongeschiktheid via Allianz AOP (arbeidsongeschiktheidspensioen).

 • Als medewerker van TWB kun je profiteren van afspraken die wij met Centraal Beheer Achmea hebben gemaakt over een compleet pakket van verzekeringen en financiële diensten.

Bekijk hier het volledige overzicht van de verschillende verzekeringen.

Werkgeversverklaring

Indien je een werkgeversverklaring nodig hebt, kun je deze per mail aanvragen bij de Salarisadministratie via salarisadministratie@twb.nl. Indien het geen standaard werkgeversverklaring mag zijn, vragen we het betreffende exemplaar door te zetten, vergeet hierbij niet om je naam en medewerkers nummer te vermelden.

Mocht je een werkgeversverklaring i.v.m. herregistratie BIG nodig hebben, geef dit dan aan. Dit betreft een andere verklaring.

Altijd een overzicht van je financiele situatie?

Er zijn verschillende situaties die invloed hebben op je (gezins)inkomen. TWB biedt je de daarom de mogelijkheid om gebruik te maken van een online financieel programma om overzicht te houden van je financiele situatie; de Zorgcampagne. De Zorgcampagne is een gezamenlijk initiatief van verschillende ziekenhuizen, (thuis)zorginstellingen en het CBIW (Centraal Bureau voor Inkomensweergave). Kijk voor meer informatie www.mijnzorgcampagne.nl.