Salaris en pensioen

Salaris

Alles over je salaris, de helpdesk en de betaaldata 2023 vind je hieronder. 

Helpdesk Salarisadministratie

 Voor vragen met betrekking tot je salarisstrook kun je contact opnemen met de helpdesk van de salarisadministratie via salarisadministratie@twb.nl onder vermelding van je medewerkersnummer.

Betaaldata 2023 

Je kunt de betaaldata van 2023 hier bekijken. 

Flex medewerkers

De salarisbetaling van flex medewerkers is gelijk met de overige salarisbetalingen, ongeveer rond de 25ste van elke maand. Flex medewerkers worden altijd een maand achteraf uitbetaald, omdat uitbetaling volledig gebeurd op basis van de urenregistratie. Er wordt altijd uitbetaald over de volledige vorige kalendermaand.

Uitleg loonstrook

Je vindt hier meer informatie over je digitale salarisstrook.  

Je salarisstrook bekijken? Deze vind je in AFAS

Uitbetaling vakantiegeld, eindejaarsuitkering en/of bovenwettelijke vakantie-uren

Per 1 maart 2023 ontvangen we een salarisverhoging van 3%. Dit geldt niet voor de collega’s die zijn ingeschaald in de HV schaal trede 0. Zij zijn door de aanpassing in het minimumloon per 1-1-2023 al in salaris omhoog gegaan. De salarisverhoging is conform CAO VVT 2022-2023.


Uitbetaling vakantiegeld, eindejaarsuitkering en/of bovenwettelijke vakantie-uren
De maatregelen die zijn bedacht om het je financieel iets makkelijker te maken, zijn verlengd tot en met december 2023. Collega’s met een uren-contract kunnen kiezen wat hen helpt. Hieronder de verschillende mogelijkheden:


Let op: je belastbaar loon over 2023 kan stijgen als je gebruik maakt van (een van) deze mogelijkheden. Dit kan een

negatief effect hebben op toeslagen (huur-, kinder- of zorgtoeslag).

 

Wil je gebruik maken van (een van) deze mogelijkheden? 

Vul dan via bijgaand formulier je aanvraag in. Als je voor de 10e van de maand het formulier volledig hebt ingevuld, wordt het diezelfde maand met de salarisbetaling verwerkt.

Heb je nog vragen? Mail dan naar de collega’s van de Salarisadministratie op salarisadministratie@twb.nl. Vergeet niet je medewerkersnummer te vermelden.

 
Tip: voor advies en ondersteuning op financieel gebied vind je meer informatie op https://twbaandachtvoorjou.nl/products/15

Pensioen

Hieronder vind je alle relevante informatie met betrekking tot je pensioen op een rijtje.

PGGM is inkomensverzorger voor alle mensen in de sector Zorg en Welzijn. Voor al die mensen wil PGGM een toegewijde, betrouwbare, duurzame en integere partner zijn. Dit vertaalt PGGM in inkomensproducten en diensten die naadloos op de behoeften in de sector aansluiten. Je ontvangt daarom ook regelmatig informatie van PGGM. Voor meer informatie en voor het aanvragen van je lidmaatschap kun je je aanmelden via www.pggm.nl. Het lidmaatschap is gratis. Als lid krijg je vrijblijvend advies over je financiële situatie.   Daarnaast draagt PGGM ook zorg voor de uitvoering van de collectieve pensioenregelingen in de sector Zorg en Welzijn, via het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Als medewerker van TWB ben je hier voor je pensioenverzekering automatisch bij aangemeld. Een keer per jaar ontvang je van PFZW een persoonlijk bericht met de opbouw van je pensioen. Stel je vragen over je pensioen aan de personeelsfunctionaris of aan de klantenservice van PFZW via 030 277 5577 of kijk voor meer informatie op www.pfzw.nl.   


Vervroegd uittreden na 45 jaar

In de cao is een regeling opgenomen om eerder te stoppen met werken voor werknemers die langdurig een zwaar beroep hebben uitgeoefend. De regeling beoogt hiermee (langdurig) verzuim te voorkomen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling gelden meerdere voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zetten we hier op een rij zodat je op basis hiervan kunt beoordelen of deze regeling mogelijk interessant is voor je. De regeling zelf staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 8 van de cao. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen en je bent geïnteresseerd dan kun je contact opnemen met de afdeling Personeelszaken via personeelszaken@twb.nl. Een van de personeelsfunctionarissen zal met jou in gesprek gaan om de nadere voorwaarden samen door te nemen.

Belangrijkste voorwaarden

Meer weten? Bekijk hier het informatieblad over de Regeling Vervroegd Uittreden na 45 jaar.

Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring vraag je aan via Afas insite. Je ontvangt je werkgeversverklaring binnen één week via de mail. Je kunt je werkgeversverklaring ook vinden in je elektronisch dossier in Afas.


Let op: als je een tijdelijk contract hebt, kan je aanvraag langer duren omdat er een intentieverklaring bij je leidinggevende wordt opgevraagd.

Aanvullende informatie of een ander ingevuld format werkgeversverklaring nodig?

Stuur dan het formulier dat je daarvoor hebt gekregen, voorzien van je naam en medewerkersnummer, naar salarisadministratie@twb.nl.  


Werkgeversverklaring voor je herregistratie BIG

Een werkgeversverklaring voor een herregistratie BIG vraag je aan via een mail naar salarisadministratie@twb.nl. Geef in je bericht duidelijk aan dat het gaat om een werkgeversverklaring voor de BIG en vermeld je naam en medewerkersnummer. Deze kan niet via Afas-insite worden aangevraagd.Altijd een overzicht van je financiele situatie?

Er zijn verschillende situaties die invloed hebben op je (gezins)inkomen. TWB biedt je de daarom de mogelijkheid om gebruik te maken van een online financieel programma om overzicht te houden van je financiele situatie; de Zorgcampagne. De Zorgcampagne is een gezamenlijk initiatief van verschillende ziekenhuizen, (thuis)zorginstellingen en het CBIW (Centraal Bureau voor Inkomensweergave). Kijk voor meer informatie www.mijnzorgcampagne.nl.