(on)veilig gevoel?

Je veilig voelen op en naar je werk is belangrijk. Helaas is dat niet altijd het geval. Er kunnen allerlei vormen van ongewenst gedrag voorkomen of situaties ontstaan, die ervoor zorgen dat je werkomgeving niet veilig is en jij je niet veilig voelt. Jouw veiligheid staat voorop; neem geen risico’s, stel je grenzen en wees daar duidelijk over. Ervaar je bepaald gedrag als ongewenst? Wacht niet, maar geef het vroegtijdig aan bij je collega’s en leidinggevende of eventueel de vertrouwenspersoon.

Hulplijn bij de cliënt of in de wijk

Als je je in een onveilige situatie bevindt, zowel bij een cliënt als in de wijk, zijn er verschillende hulplijnen beschikbaar:

Bij direct gevaar en in noodgevallen: Bel direct 112. Bekijk deze instructie hoe je direct het noodnummer kunt bellen. 

Veiligheidstips voor onderweg naar en bij de cliënt 

Ongewenst gedrag

Er zijn vormen van ongewenst gedrag die door niemand geaccepteerd zouden moeten worden. Gedrag wordt ongewenst als jij het als zodanig ervaart. 


Wat doe je bij ongewenst gedrag: 

Vertrouwenspersoon

Soms zijn er dingen in je werk waarover je met iemand anders wilt spreken. Een gesprek met een collega of leidinggevende kan dan heel verhelderend zijn. Je hebt echter ook de mogelijkheid om vertrouwelijk te spreken met iemand van buiten de organisatie, zonder dat jouw collega's of leidinggevende hiervan op de hoogte worden gesteld. Daarvoor is er de vertrouwenspersoon.

Bij TWB is dat Coby van Wijk. Je kunt contact met haar opnemen als je onder andere te maken hebt met pestgedrag, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie door een cliënt, mantelzorger, collega en/of leidinggevende. Je kunt ook bij haar terecht als er vragen zijn omtrent integriteitskwesties. Haar visie is dat een organisatie succesvol kan zijn met gezonde medewerkers. Een gezonde medewerker is een medewerker die zich veilig en prettig voelt op zijn werk en werkplezier ervaart. Coby zet zich daarvoor in en biedt je een luisterend oor als je je onveilig voelt. Een gesprek met haar is vertrouwelijk en je blijft zelf de regie houden over wat je wel of niet verder zou willen doen. Zij kan je ook ondersteunen in het maken van een voor jou passende, helpende keuze.

Het is belangrijk om te weten dat gesprekken met de vertrouwenspersoon niet worden gemeld aan de organisatie. Wel wordt jaarlijks anoniem teruggekoppeld over het aantal meldingen en de aard van deze meldingen.

Coby kun je bereiken via c.van.wijk@gimd.nl. Haar telefoonnummer vind je in de One-app onder ‘Vertrouwenspersoon TWB’.