Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

TWB heeft een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Deze regeling voorziet in de mogelijkheid tot uitruil van arbeidsvoorwaarden met de daarop van toepassing zijnde voorwaarde. Je kunt door het inzetten van zogenaamde ‘bronnen’ zelf een deel van je arbeidsvoorwaarden invullen. Hieronder vind je de inhoudelijke informatie over de verschillende mogelijkheden. 

Wil je deelnemen aan het meerkeuzesysteem? Ga dan naar het de meerkeuze pagina op mijn.twb.nl

Extra verlofuren

Heb je behoefte aan extra vrije tijd, dan is het mogelijk om extra verlofuren te kopen. Op basis van een volledig dienstverband van 36 uur per week, kunnen er maximaal 22 extra verlofuren per jaar worden gekocht. 

Verlofsparen/Balansbudget

Met de spaarverlofregeling is het mogelijk om (extra) bovenwettelijke vakantie uren te sparen om die op een later moment op te nemen als je behoefte hebt aan een betere balans tussen werk en privé.  Op deze manier kun je tijdelijk minder of niet gaan werken door het opnemen van vakantie uren uit je potje balansbudget. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan jouw duurzame inzetbaarheid.


Sparen

Het sparen voor jouw balansbudget wordt geregeld via het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Als je vakantie uren wilt sparen is het belangrijk dat je weet hoeveel uren je in een jaar niet nodig hebt voor vakantie, vrije dagen, feestdagen en onvoorziene omstandigheden. We raden je aan om dat aan het einde van het kalenderjaar voor jezelf vast te stellen omdat je dan een goed beeld hebt van de nog niet opgenomen (extra) bovenwettelijke vakantie uren. 


Voordat je besluit om vakantie uren over te laten hevelen naar je potje balansbudget is het van belang te weten dat er tussentijds geen sprake kan zijn van het uitbetalen van de uren.


Op het moment dat jij (extra)bovenwettelijke vakantie uren wilt sparen kun je de volgende stappen nemen:


Opnemen

Op het moment dat het voor een betere balans tussen werk en privé nodig is om tijdelijk minder of niet te werken kun je in overleg met jouw leidinggevende het balansbudget (of een deel ervan) opnemen. De volgende regels gelden:


Einde van de arbeidsovereenkomst

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de gespaarde uren mee te nemen naar een nieuwe werkgever. Als de arbeidsovereenkomst eindigt en je hebt op dat moment nog uren in het balansbudget dan zullen deze uren uitbetaald worden. 


Als je nog vragen hebt over deze regeling dan kun je contact opnemen met de collega’s van de afdeling Medewerker en Service via medewerkerenservice@twb.nl.

Extra salaris

Je kunt er voor kiezen verlofuren in te ruilen voor extra salaris. Het gaat dan om verlofuren die je volgens de wet niet verplicht bent op te nemen en die je nog over hebt. Bij een contract van 36 uur, kun je maximaal 22 verlofuren uit laten betalen per jaar. 

Fietsplan

Het fietsplan biedt de mogelijkheid om een fiets te financieren door het inzetten van vakantie, flexuren en/of netto salaris. In maximaal 36 maanden kan het bedrag van de fiets worden afgelost met deze bronnen. Maximaal te financieren bedrag is € 2500,-- . Je wordt de eigenaar van deze fiets en bent niet verplicht deze te gebruiken voor woon- werkverkeer. Bij uitdiensttreding wordt het openstaand af te betalen bedrag verrekend met je eindafrekening. Let op: indien er al verrekeningen op je loon plaatsvinden waardoor je netto onder het minimumloon uitkomt kun je niet deelnemen aan deze regeling of niet voor het maximale bedrag.

Je kunt een fiets aanschaffen bij een rijwielhandel naar keuze of via de Fietsvoordeelshop.

Bij een rijwielhandel naar keuze

Gebruik hiervoor de  meerkeuze pagina op mijn.twb.nl. Om jou aanvraag te kunnen verwerken heeft Salarisadminstratie een offerte nodig van de aan te schaffen fiets. Deze moet je uploaden wanneer je het aanvraagformulier invult.  

Via de Fietsvoordeelshop

De Fietsvoordeelshop biedt een breed assortiment aan fietsen met aantrekkelijke kortingen die kunnen oplopen tot maximaal 25%. 

e-mailadres: fietsen@twb.nl

wachtwoord: Vitaal2021

Thuiswerkplek voorziening (zoals een bureaustoel en/of bureau)

TWB biedt je de mogelijkheid om je werkplek thuis compleet te maken met de aanschaf van een bureaustoel en/of bureau. Ga voor advies over het aanschaffen van een bureau/-stoel naar de pagina over thuiswerken


Maximaal te financieren bedrag is € 1.500,- door inzet van netto vakantie, flexuren en/of netto salaris (incl. netto thuiswerkvergoeding) in maximaal 24 maanden.

Je kunt een bureau en/of een bureaustoel aanschaffen én betalen bij een zelf te kiezen leverancier. Nadat je een thuiswerkplekvoorziening bent overeengekomen met TWB (aanvraag indienen incl. offerte of factuur via het aanmeldformulier) wordt de factuur aan je uitbetaald met daarbij verrekening van uren en/of inhouding op nettosalaris (in max. 24 maandelijkse termijnen).


Bij uitdiensttreding wordt het openstaand af te betalen bedrag verrekend met je eindafrekening. Let op: indien er al verrekeningen op je loon plaatsvinden waardoor je netto onder het minimumloon uitkomt kun je niet deelnemen aan deze regeling of niet voor het maximale bedrag.

Contributie vakbond of beroepsvereniging

Ben je aangesloten bij een vakbond of beroepsvereniging? Dan kun je de contributie voor deze verenigingen of de kosten van de BIG herregistratie als doel inzetten. Je levert vakantie, flexuren of  bruto salaris in en krijgt de reeds betaalde contributie netto uitbetaald. Het betreft een fiscaal voordeel en geen vergoeding van de factuur. 

Vergoeding studiekosten

Binnen TWB is een studiekostenregeling van toepassing waarbij in sommige gevallen niet het volledige bedrag van de studie wordt vergoed door de werkgever. Het deel van de studiekosten, die niet voor vergoeding in aanmerking komt conform, de studiekostenregeling kan via het Meerkeuzesysteem ingezet worden. 

Ook kun je studiekosten die helemaal niet door TWB worden vergoed ingezet worden voor het Meerkeuzesysteem. Het gaat dan om studiekosten:

Het gaat dus NIET om een studie uit liefhebberij! 

Deze regeling is fiscaal voordelig, omdat dit een verrekening betreft met het brutoloon, bruto vakantiegeld of bruto eindejaarsuitkering.

Extra vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

TWB  wil de mogelijkheid aanbieden om binnen de fiscale grenzen een extra vergoeding te bieden voor de reiskosten in het kader van woon-werkverkeer. Door het uitruilen van arbeidsvoorwaarden kan de persoonlijke fiscale ruimte benut worden (fiscaal voordeel bruto-netto).

PC-regeling 

Je kunt, binnen het meerkeuzesysteem, een PC, tablet of smartphone aanschaffen bij een leverancier naar keuze. Je kunt je thuiswerkplek compleet maken met een beeldscherm, muis, toetsenbord, WiFi versterker of laptopstandaard.

Je kunt maximaal € 1.500,- financieren door inzet van netto vakantie-uren, flexuren en/of netto salaris, vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering in maximaal 24 maanden. Deze regeling is niet fiscaal voordelig.

Meedoen met de PC-regeling?

Let op: Als er al verrekeningen op je loon plaatsvinden en je hierdoor netto onder het minimumloon uitkomt, kun je niet deelnemen aan deze regeling of niet voor het maximale bedrag.

Bij uitdiensttreding wordt het openstaand, nog af te betalen bedrag verrekend met je eindafrekening.

De regels rondom deelname zijn opgenomen in de procedure meerkeuzesysteem, deze staan in het kwaliteitshandboek.