Gedragsregels en persoonlijke hygiëne

Om je werk goed te kunnen uitvoeren is er binnen TWB een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken bieden je houvast hoe jij tijdens het uitoefenen van je beroep moet handelen volgens de normen en waarden van TWB en zijn aanvullend op de beroepscode verpleging & verzorging. Aangezien er in de praktijk ook situaties zijn die niet volledig en volgens vaststaande regels te voorkomen of op te lossen zijn, wordt daarnaast bewust een beroep gedaan op jouw eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat je beseft dat deze afspraken ook gelden buiten de arbeidsomgeving, omdat je als medewerker van TWB ook dan de organisatie vertegenwoordigt. TWB kan maatregelen treffen wanneer jij je niet aan de gedragsregels houdt.

Bekijk de gedragsregels- en codes hier.

Privacy op de werkvloer

We gaan er vanuit dat je zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van cliënten. Om je duidelijke handvatten te geven in wat wel en niet mag zijn er beleidsregels in het leven geroepen. Deze vind je hieronder terug. Hierin staat beschreven wat je als medewerker wel en niet mag en wat de rechten en plichten van onze cliënten zijn.

Privacy gevoelige informatie is alle informatie die direct of indirect herleidbaar is naar een specifiek persoon. Denk hierbij aan medische gegevens van de cliënt, contactgegevens of adresgegevens, maar ook gegevens van collega’s zoals functioneringsgesprekken, salaris of kopieën van het ID-bewijs.

Bekijk hier de folder.

De folder is een verkorte uitwerking van de beleidsregels persoonsgegevens dagelijkse praktijk. De volledige beleidsregels vind je terug op het Serviceplein.

Persoonlijke hygiëne

Een goede persoonlijke hygiëne draagt bij aan de hygiëne, infectiepreventie en beschermt de medewerker/cliënt zelf tegen infecties (o.a. virussen).

Met onderstaande checklist zorg jij ervoor dat je klaar bent voor je werkdag!

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Beschermende kleding is disposable, waterafstotend en wordt vervangen volgens voorschrift:

  • Disposable schorten worden na gebruik gedeponeerd in een afvalbak.

  • Mondkapjes

  • Textiele schorten dienen na gebruik binnenstebuiten te worden opgehangen. Daarnaast dienen deze schorten dagelijks op 60°C te worden gewassen.

Smartphone (of tablet) gebruik

Pas handhygiëne toe indien het noodzakelijk is om tijdens cliënt gebonden werkzaamheden een mobiel communicatiemiddel te gebruiken. Het gebruik moet dan worden gezien als het beëindigen van en, indien van toepassing, het opnieuw aangaan van handcontact met de cliënt. Indien er geen handhygiëne is toegepast wordt de telefoon- tablet na gebruik gereinigd of gedesinfecteerd. Tijdens cliënt gebonden werkzaamheden waarbij extra infectiemaatregelen van toepassing zijn, zoals bij besmetting met het norovirus, corona, MRSA en/of BRMO wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van een telefoon of tablet.