Declareren kosten

Reiskosten of overige kosten declareren?

Dit kun je nu doen via de AFAS Pocket App of via mijn.twb.nl

Je vindt hier een document met daarin de uitleg over het declareren van de corona zelftesten.

Overige kosten

Voor overige kosten zoals telefoonkosten, parkeerkosten (bij cliënt woonachtig in een gebied van betaald parkeren, mits leidinggevende akkoord geeft) bestaat de mogelijkheid deze te declareren.

Eventuele betaalbewijzen dienen toegevoegd te worden. De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor controle. Declaraties van minder dan € 5,- dienen verzameld te worden tot het bedrag van minimaal € 5,- (indien dit bedrag op jaarbasis niet behaald wordt dan alle kosten gezamenlijk over het hele jaar declareren in november). Declaraties van minder dan € 5,- worden in de maanden januari tot en met november niet in behandeling genomen.

Buiten de hieronder genoemde onderwerpen worden GEEN declaraties geaccepteerd zoals bijvoorbeeld een internetaansluiting, postzegels, cartridges en andere materialen die bij de Facilitaire Dienst gehaald kunnen worden.

Telefoonkosten

Alle door de medewerker gemaakte telefoonkosten. Bij misbruik worden kosten wel verhaald op de medewerker.

Lidmaatschappen

Vakvereniging NVD en voor gespecialiseerd verpleegkundigen.

Vergoeding: na overlegging originele factuur/nota.

Parkeerboetes

In bijzondere situaties te beoordelen door leidinggevende in bebouwde kom R'daal en BOZ.

Vergoeding: geen vergoeding via declaratie van betaalde factuur, dan moet loonbelasting en sociale premies worden ingehouden.

Overig

Bijdrage aan recepties (zie voor max. vergoeding cadeauregeling), maaltijden bij overwerk e.d. Niet via declaratie salarisadministratie maar via de kas van de financiële administratie uit laten betalen.

VOG

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste in uitvoerende functies. Je krijgt bij de start van je dienstverband een link vanuit Medewerker & Service toegestuurd. Je hoeft hier dus zelf niets voor aan te vragen.

De kosten voor het digitaal aanvragen bedragen 33,85 per aanvraag. De kosten worden door TWB vergoed na het ontvangen van de VOG en het verstrijken van de proeftijd.