Cao VVT en functiewaardering

CAO VVT

De cao VVT is van toepassing op alle medewerkers van TWB. In onze cao staan de basis arbeidsvoorwaarden. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Bekijk de cao hier.

Wil je snel iets op zoeken in de cao VVT? Dat kan heel makkelijk met de Cao-app VVT . Je kunt de app gratis downloaden in de Google Playstore of de Apple Store.

De belangrijkste afspraken vind je in dit document.

Nevenfuncties

Je mag alleen (on)betaalde nevenwerkzaamheden verrichten na schriftelijke toestemming van TWB. Dit geldt ook voor een uitbreiding van bestaande nevenfuncties. Vraag TWB altijd vooraf schriftelijk toestemming als je het plan hebt om een nevenfunctie te gaan vervullen of je nevenfunctie te gaan uitbreiden.

Functiewaardering gezondheidszorg

FWG Systematiek

Met het systeem, FWG VVT, worden functies ingedeeld door deze te vergelijken met de voor die functie relevante niveau-onderscheidende elementen waaronder activiteiten, verantwoordelijkheden, kennisniveau en vaardigheden.


Stand van zaken

In 2022 worden de laatste nog te actualiseren functies in de uitvoering opgepakt. Hiervoor zal vooraf overleg plaatsvinden met één of meerdere medewerkers/ managers / sr. wijkverpleegkundigen om te komen tot een goede inhoud van de nieuwe concept functiebeschrijving. Hierna zal de concept functiebeschrijving de officiële routing ingaan zoals je hieronder bij "Hoe gaat een FWG traject in het kort" verder kunt lezen.

Het functiehuis is dynamisch waar altijd beweging in zit. Indien nodig worden functies aangemaakt, geactualiseerd of verwijderd.

Hoe gaat een FWG traject in het kort?

Hieronder vind je de uitleg voor de uitvoerende en ondersteunende diensten.

Ben je werkzaam in de uitvoering?

Dan werken we met een een functiebeschrijving per functie. Wanneer we een FWG traject starten ontvang je een voorlopig vastgestelde functiebeschrijving. Je hebt één maand bezwaartermijn. Je kunt ook binnen deze maand al eerder akkoord geven zodat we sneller doorkunnen met je FWG traject. Wanneer je een bezwaar indient zal dit voorgelegd worden door de RvB aan de Interne Bezwarencommissie om hier een advies over te geven.

Hetzelfde geldt voor het vervolg waarbij je een voorlopig vastgesteld indelingsadvies ontvangt. Ook hier geldt één maand bezwaartermijn tenzij je al eerder schriftelijk hiervoor akkoord geeeft. En ook hier kan er bezwaar worden ingediend. Als laatste worden deze zaken definitief vastgesteld en is je FWG traject afgerond. Ook hierover ontvang je weer bericht. Indien er verandering in je FWG inschaling is zal de Salarisadministratie dit verwerken op basis van de mutatie die je leidinggevende zal verzorgen.

Ben je werkzaam in een ondersteunende dienst?

Dan werken we met een generiek functiehuis. Wanneer we een FWG traject starten ontvang je een voorlopig vastgestelde kern van je functie. Deze is gekoppeld aan een generieke functiebeschrijving die in een generieke functiestraat hoort. Je hebt één maand bezwaartermijn. Je kunt ook binnen deze maand al eerder akkoord geven zodat we sneller doorkunnen met je FWG traject. Wanneer je een bezwaar indient zal dit voorgelegd worden door de RvB aan de Interne Bezwarencommissie om hier een advies over te geven.

Hetzelfde geldt voor het vervolg waarbij je een voorlopig vastgesteld indelingsadvies ontvangt. Ook hier geldt één maand bezwaartermijn tenzij je al eerder schriftelijk hiervoor akkoord geeeft. En ook hier kan er bezwaar worden ingediend. Als laatste worden deze zaken definitief vastgesteld en is je FWG traject afgerond. Ook hierover ontvang je weer bericht. Indien er verandering in je FWG inschaling is zal de Salarisadministratie dit verwerken op basis van de mutatie die je leidinggevende zal verzorgen.

Zelf eens in FWG kijken?

TWB heeft een inzage account als je zelf eens in FWG wilt kijken. Ga naar: https://www.fwgentree.nl/login

Inlognaam: TWBinzage

Wachtwoord: TWBFWG01!

Met ZOEKEN kan er naar functies gezocht worden binnen de VVT waarna gekeken kan worden naar onderscheidende zaken.

Met deze link kun je verdere uitleg zien over de applicatie: https://www.fwg.nl/inzage-vvt/

Functiebeschrijvingen Maatschappelijke ondersteuning

Hieronder vind je de functiebeschrijvingen van Hulp bij het Huishouden, Dagbegeleiding en Thuisbegeleiding.

Vragen?

Heb je vragen over de FWG of de functiebeschrijvingen? Dan kun je terecht bij je leidinggevende of Arlinde Sep via asep@twb.nl