Projecten

Binnen TWB lopen er voortdurend diverse projecten waarin we samen werken aan de zorg van morgen. Op deze pagina vind je de voortgang en ontwikkelingen binnen deze projecten en meer informatie over het projectmatig werken binnen TWB.

Om je kennis te laten maken en op weg te helpen, vind je hieronder een projectreis. Deze reis brengt in beeld welke stappen er binnen ieder project wordt doorlopen.

De verschillende stappen binnen de projectreis worden verder toegelicht in het document: 'Projectmatig werken binnen TWB' (te vinden onder: 'Handige documenten')

Heb je vragen over projectmatig werken, projectmanagement of heb je een goed idee voor een project of innovatie? Neem dan contact op met onze Eigenaar Projecten:
Margaux Drijdijk

Bij vragen over Agile werken of deze project management methode kun je contact opnemen met onze scrummaster Ruth Luisterburg

Opzet PPT Projectreis TWB

Handige documenten

Overzicht van alle lopende projecten

Klik op de button van het project en krijg direct meer informatie te zien, zoals wat het project inhoudt, de huidige status en de behaalde resultaten.

Het implementeren van AI technologie om spraak naar tekst om te zetten.

Het intern oppakken van de telefonische dienstverlening door TWB

De cliënt langer veilig thuis, vitaler en zelfredzamer houden door middel van een digitaal bewegingsprogramma (Digi-Rehab). 

Het bieden van aanstekelijk werkgeverschap voor medewerkers van TWB

Het inzetten van zorg op afstand in de gepaste situaties.

Het vormgeven van een veilige gegevensoverdracht tussen ziekenhuis,VVT en TWB.

Het inzetten van het digitaal aftekenen en controleren van medicatie.

Het inrichten van een Integrale Serviceorganisatie voor de afdelingen facilitair, ICT, HR en salarisadministratie

Het vervangen van het huidige LMS en eventueel de bijbehorende content.

De belastbaarheid van mantelzorgers in kaart brengen en het vaststellen van de nodige daar op volgende maatregelen. 

Het uitzoeken van de noodzaak en het beste hulpmiddel per cliënt voor de medicatie ondersteuning.

Het verkennen van een mogelijke samenwerking en uitbreiding van ons (thuis)zorgtechnologie assortiment.

Het ontwikkelen van een programma om startende wijkverpleegkundigen beter te begeleiden en kennis en kunde verder te ontwikkelen. 

Samenwerkingsactiviteiten in de keten om de zorg toekomstbesteding te houden

De ontwikkeling van mogelijke aansluitingen met PGO-systemen om cliënten toegang te geven tot hun eigen zorggegevens bij verschillende partijen. 

De ontwikkeling en inzet van Digi-Prehab als hulpmiddel voor valpreventie bij de hierbij behorende (beste) doelgroep.

Het verminderen van administratieve lasten binnen het indicatieproces van V&V. 

Een overkoepelend programma in samenwerking met diverse partners om de samenwerking in de keten te verbeteren wat betreft integrale revalidatie en valpreventie-zorg.

Het ontwikkelen van een programma wat bewustwording creëert van het eigen gedrag van  collega's bij de cliënt omtrent bewegen en valpreventie. 

Het ontwikkelen van een programma waarmee we de benodigde zorg kunnen leveren door middel van capaciteitsmanagement en slimme routes. 

Kwartaal update

In deze presentatie (mei 2023) en deze video praten we je bij over de laatste ontwikkelingen rondom de lopende Agile projecten.