Projecten

Binnen TWB lopen er voortdurend diverse projecten waarin we samen werken aan de zorg van morgen. Op deze pagina vind je de voortgang en ontwikkelingen binnen deze projecten en meer informatie over het projectmatig werken binnen TWB.

Om je kennis te laten maken en op weg te helpen, vind je hieronder een projectreis. Deze reis brengt in beeld welke stappen er binnen ieder project wordt doorlopen.

De verschillende stappen binnen de projectreis worden verder toegelicht in het document: 'Projectmatig werken binnen TWB' (te vinden onder: 'Handige documenten')

Heb je vragen over projectmatig werken, projectmanagement of heb je een goed idee voor een project of innovatie? Neem dan contact op met onze Eigenaar Projecten:
Margaux Drijdijk

Bij vragen over Agile werken of deze project management methode kun je contact opnemen met onze scrummaster Ruth Luisterburg

Opzet PPT Projectreis TWB

Handige documenten

Overzicht van alle projecten

Klik op de button van het project en krijg direct meer informatie te zien, zoals wat het project inhoudt, de huidige status en de behaalde resultaten.

Het implementeren van AI technologie om spraak naar tekst om te zetten.

De cliënt langer veilig thuis, vitaler en zelfredzamer houden door middel van een digitaal bewegingsprogramma (Digi-Rehab). 

Het bieden van aanstekelijk werkgeverschap voor medewerkers van TWB

De samenwerking van niveau 4 en 5 verbeteren binnen de clusters op een uniforme manier. 

Het inzetten van zorg op afstand in de gepaste situaties.

Het vormgeven van een veilige gegevensoverdracht tussen ziekenhuis,VVT en TWB.

Het creëren van een revalidatieprogramma binnen de dagbesteding voor mensen met parkinson en niet aangeboren hersenletsel. 

Het verbeteren van de basisinfrastructuur met betrekking tot ICT

Het teruggeven van zelfredzaamheid bij mensen met diabetes met behulp van een glucosesensor, zodat de druk op de zorg verlicht wordt.

Het opzetten van een ketensamenwerking om uitgestelde zorg terug in te halen. 

Het inzetten van werken met één regiehouder om iedereen centraal te houden en zo de optimale zorg voor de klant te regelen. 1 cliënt 1 plan 1 regisseur.

De praktijkvariatie in indicatie gelijktrekken en hierin het leren van elkaar stimuleren.

Het preventief gezondheidsproblematiek bij ouderen wegnemen door middel van het inzetten van zelfbeoordelingsinstrumenten omtrent ondervoeding.

De belastbaarheid van mantelzorgers in kaart brengen en het vaststellen van de nodige daar op volgende maatregelen. 

Het uitzoeken van de noodzaak en het beste hulpmiddel per cliënt voor de medicatie ondersteuning.

Het ontwikkelen van een programma om startende wijkverpleegkundigen beter te begeleiden en kennis en kunde verder te ontwikkelen. 

Het inzetten van het digitaal aftekenen en controleren van medicatie.

De toegankelijkheid van zorg-gegevens van chronisch zieken verhogen door direct toegang te hebben tot deze gezondheidsgegevens bij verschillende partijen. 

De ontwikkeling van het PGO systeem 

De ontwikkeling en inzet van Digi-Prehab als hulpmiddel voor valpreventie bij de hierbij behorende (beste) doelgroep.

Het verminderen van administratieve lasten binnen het indicatieproces van V&V. 

Het inzetten van automatisering om repeterende taken bij aanmeldingen over te nemen en zo de administratieve lasten te verminderen.

Een overkoepelend programma in samenwerking met diverse partners om de samenwerking in de keten te verbeteren wat betreft integrale revalidatie en valpreventie-zorg.

Het ontwikkelen van een programma wat bewustwording creëert van het eigen gedrag van medewerkers bij de cliënt omtrent bewegen en valpreventie. 

Het vereenvoudigen van het gebruik van het systeem zorgdomein met betrekking tot de informatieoverdracht tussen huisarts, ziekenhuis, VVT, en TWB.

Het ontwikkelen van een programma waarmee we de benodigde zorg kunnen leveren door middel van capaciteitsmanagement en slimme routes. 

Het vormgeven en organiseren van de inzet van de platformorganisatie zorg-reservisten en het uitzoeken van de bijkomende benodigdheden hiervoor.

Maandelijkse update

In deze presentatie (jan. 2023) en deze video praten we je bij over de laatste ontwikkelingen rondom de lopende Agile projecten.