Ondernemingsraad

Met een OR hebben werknemers inspraak binnen de organisatie waarvoor zij werken!

Ook TWB heeft een OR en draagt bij aan het goed functioneren van de organisatie. Zo controleren we of de organisatie zich houdt aan wetten en regels en adviseert de raad van bestuur hierover. We doen alleen nog meer.

Is je bekend dat de ondernemingsraad

.... jou vertegenwoordigt binnen TWB?

.... jou belangen beschermt als werknemer van TWB?

.... er op let als er binnen TWB zaken niet goed lopen en bespreekt dit met het bestuur?

.... net als de bestuurders de verantwoordelijkheid om medezeggenschap goed te laten werken en te ontwikkelen?

.... invloed kan uitoefenen op het beleid van TWB?

Leden

De Ondernemingsraad komt eens per maand in een vergadering bijeen en eveneens eens per maand samen met de Raad van Bestuur in de overlegvergadering.

De Ondernemingsraad is telefonisch bereikbaar op het nummer 088 - 560 2945 en per e-mail ondernemingsraad@twb.nl