Ondernemingsraad

De OR geeft je inspraak binnen TWB!

De ondernemingsraad van TWB draagt bij aan het goed functioneren van de organisatie. De OR controleert of TWB zich houdt aan wetten en regels en adviseert de raad van bestuur hierover. We doen nog veel meer.

Is je bekend dat de ondernemingsraad 

Leden 

De Ondernemingsraad komt eens per maand in een vergadering bijeen en vergederen elke maand met de Raad van Bestuur in de overlegvergadering.

De Ondernemingsraad is telefonisch bereikbaar op het nummer 088 - 560 2945 en per e-mail ondernemingsraad@twb.nl