Hoe tevreden ben jij over TWB? 

Om dáár achter te komen, meten we sinds dit jaar de medewerkertevredenheid onder collega’s. 


4 keer per jaar een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO)

Alle collega's binnen TWB ontvangen 4 keer per jaar een vragenlijst voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit is een lijst met wetenschappelijk onderbouwde vragen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk collega’s elke keer de vragen invullen. Zo zien we wat er goed gaat en beter kan en waar we nog meer over willen weten. Daar passen we de vragenlijsten steeds op aan. We kunnen ook heel gericht actie ondernemen op onderwerpen die hierom vragen en daarna in de gaten houden of het beeld wijzigt.


Een korte versie van de analyses vind je hieronder.

Een eerste workshop die dit jaar is uitgezet is die van Samen omgaan met Werkdruk. Werkdruk komt uit het MTO naar voren als een door de collega's ervaren knelpunt. 

In het eerste kwartaal hebben zo'n 55 collega's V&V hieraan deelgenomen. De komende maanden gaan de vervolggroepen van start om jullie te helpen Samen om te gaan met Werkdruk. 

 

Ben je benieuwd naar de uitkomsten? 

Je kunt samen met je leidinggevende een kijkje nemen in het dashboard met de gegevens van jouw team/cluster. Door met elkaar te praten over hoe het werk wordt ervaren, bijvoorbeeld tijdens een werk- of afdelingsoverleg, worden zaken helder en kan er wat aan gedaan worden. 

Analyse TWB-breed Q3 - 2023

Hoogst scorende (8,6) thema's in het derde kwartaal van 2023 waren:


Minder goed (6,8) scoorden:


Analyse V&V Q3 - 2023

Hoog scorende (8,5) thema’s in het derde kwartaal van 2023 waren: 


Minder goed (gemiddeld 6,7) scoorden: 


De uitslagen per team worden binnen de teams besproken en vraag er anders gerust naar.

Analyse MO Q3 - 2023

Hoogst scorende thema's (gemiddeld 8,6) waren

 

Minder goed  (gemiddeld 6,7) scoorden:

Analyse JGZ Q3 - 2023

Hoog (gemiddeld 8,9) scoorden: 


Minder goed (gemiddeld 6,7) scoorden:

Analyse Back-office Q3 - 2023

Hoogst scorende thema's (gemiddeld 9,1) waren

 

Minder goed (niks onder de 7) scoorden: