Hoe tevreden ben jij over TWB? 

Om dáár achter te komen, meten we sinds dit jaar de medewerkertevredenheid onder collega’s. 


4 keer per jaar een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO)

Begin 2022 is gestart met metingen onder V&V-collega’s en vanaf oktober ontvangt iedereen elke 3 maanden een lijst met wetenschappelijk onderbouwde vragen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk collega’s elke keer de vragen invullen. Zo zien we wat er goed gaat en beter kan en waar we nog meer over willen weten. Daar passen we de vragenlijsten steeds op aan. We kunnen ook heel gericht actie ondernemen op onderwerpen die hierom vragen en daarna in de gaten houden of het beeld wijzigt. 


Analyses

De collega’s van V&V hebben nu 4 keer een MTO ontvangen en hopelijk ingevuld. Ieder kwartaal maken we hiervan een analyse. De rest van de collega's heeft nu 1 keer de vragenlijst ingevuld. Gemiddeld geven jullie TWB een 7,7. Per organisatieonderdeel geven jullie:

VV: 7,7

MO: 7,8

JGZ: 7,5

Overhead: 7,6


Een korte versie van de analyses vind je hieronder.

Op dit moment stelt de afdeling HR een pakket interventies (workshops en trainingen ) samen die aansluiten bij de uitkomsten van het MTO. In de loop van 2023 worden deze interventies uitgezet. 

 

Ben je benieuwd naar de uitkomsten? 

Je kunt samen met je leidinggevende een kijkje nemen in het dashboard met de gegevens van jouw team/cluster. Door met elkaar te praten over hoe het werk wordt ervaren, bijvoorbeeld tijdens een werk- of afdelingsoverleg, worden zaken helder en kan er wat aan gedaan worden. 

Analyse TWB-breed Q4

Hoogst scorende (8,4) thema's in het vierde kwartaal van 2022 waren:


Minder goed (6,7) scoorden:

Analyse V&V Q4

Hoog scorende (8,4) thema’s in het vierde kwartaal van 2022 waren: 


Minder goed (gemiddeld 6,9) scoorden: 


De uitslagen per team worden binnen de teams besproken en vraag er anders gerust naar.

Analyse MO 0-meting

Hoogst scorende thema's (gemiddeld 8,5) waren

 

Minder goed  (gemiddeld 6,9) scoorden:

Analyse JGZ 0-meting

Hoog (gemiddeld 8,5) scoorden: 

 

Minder goed (gemiddeld 7) scoorden:

Analyse Back-office 0-meting

Hoogst scorende thema's (gemiddeld 8,8) waren

 

Minder goed (gemiddeld 7,1) scoorden: