Het consultatieteam onbegrepen gedrag

 Het consultatieteam bestaat uit 6 collega’s en geeft tips en adviezen over onbegrepen gedrag. Heb je te maken gehad met probleemgedrag en wil je hierover praten? Of heb je vragen over een specifieke cliënt? Dan kun je bij dit team terecht.

 Wat is onbegrepen gedrag? 

Onder onbegrepen gedrag, ook wel probleemgedrag, verstaan we al het gedrag van de cliënt dat als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt zelf en de mensen om hem heen. Vaak denken we bij probleemgedrag al snel aan fysieke of verbale agressie, maar ook dwalen, schreeuwen of roepen, teruggetrokken gedrag vertonen en angst horen hierbij.

Onbegrepen gedrag heeft een onderliggende oorzaak en vaak zelfs meerdere oorzaken. Soms levert gedrag in een bepaalde omgeving een probleem op, maar hoeft dat ergens anders niet te zijn. Soms roept een zorgverlener, onbedoeld, door zijn/haar reactie probleemgedrag op terwijl een andere zorgverlener dit nooit ervaart. Er hoeft dus niet per definitie sprake te zijn van een psychiatrisch ziektebeeld of dementie en er is dus ook vaak niet één oplossing.

Het team 

Het team bestaat uit Daniela van de Boogaard (afdeling V&V), Anjes van Mierlo (casemanagers dementie) en Liona van Meer en Tineke de Wit (afdeling MO). Alle collega’s hebben kennis over/en of ervaring met probleemgedrag. 


Het team is bereikbaar tijdens kantooruren via onbegrepengedrag@twb.nl

Buiten kantoortijden kun je contact opnemen met de bereikbare wijkverpleegkundige of het Acuut Team. 


Scholingen en workshops

Op verzoek kunnen er scholingen en workshops worden georganiseerd. Hierin worden dan verschillende casussen besproken.