De organisatie

Cliëntreis

Hieronder een overzicht van alle stappen in het zorgpad binnen TWB.

In de cliëntreis krijg je een overzicht van welke stappen de cliënt doorloopt in zijn/haar zorgpad binnen TWB.

Bekijk hier de cliëntreis.

Het werkgebied en de wijkgebouwen

Hieronder vind je een afbeelding van het werkgebied en een overzicht van de wijkgebouwen.

Contactgegevens

Hieronder vind je belangrijke contactgegevens en de algemene gegevens van TWB.

Onze gegevens

Bezoekadres

Belder 2-4

4704 RK Roosendaal

Postadres

Postbus 1116

4700 BC Roosendaal

Contactgegevens

info@twb.nl

www.twb.nl

Tel. 088 560 2000

Consultatiebureau

Tel. 088 560 2000

jgzinfolijn@twb.nl

Overige informatie

Bestuurders

Christ-Jan Danen MBA

Ruud Dijkers MBA FC

KvK nr. 41107082

IBAN NL87RABO0103219390

BTW nr. 818588329B01

Huisstijl en communicatiemateriaal

Hieronder vind je folders en templates.

Presentaties kwartaalbijeenkomst

Hieronder vind je een overzicht van de presentaties

De presentaties van de eerste kwartaalbijeenkomst zijn hier in te zien.

Organogram

Hieronder vind je het organogram van TWB.

BHV

Hieronder vind je meer informatie over bedrijfshulpverlening (BHV).

Bedrijfshulpverlening - ook wel BHV genoemd - is een interne hulpdienst. Het bedrijfshulpverleningsteam bestaat uit medewerkers die zijn opgeleid om te kunnen helpen bij het voorkomen of beperken van calamiteiten. De bedrijfshulpverleners zijn er om tijdens situaties die gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden, zo veel mogelijk letsel en schade te voorkomen of de schade te beperken.

Wat doet een bedrijfshulpverlener?

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO);

  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand;

  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezige personen in het pand;

  • Samenwerken met externe hulpdiensten zoals de brandweer, politie of ambulance.

In geval van een calamiteit zal de bedrijfshulpverlening, tot de hulpdiensten arriveren, alles in het werk stellen om een zo veilig mogelijke situatie te creëren. Alle aanwezige kunnen hieraan een steentje bijdragen. Zorg dat je op de hoogte bent van de korte instructie 'Wat te doen bij calamiteiten', deze vind je op verschillende plekken op alle locaties. Volg daarnaast altijd de instructies van de bedrijfshulpverlener op.

Verantwoordelijkheid Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlening valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt op het beleidsmatige vlak ondersteund en geadviseerd door de hoofd bedrijfshulpverlening. Het bedrijfshulpverleningsteam wordt operationeel aangestuurd door de ploegleider bedrijfshulpverlening.

Privacy Statement

Hieronder vind je meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

In het Privacy Statement staat aangegeven welke persoonsgegevens TWB van medewerkers, cliënten en sollicitanten (ook wel: betrokkenen) verwerkt en waarom wij dit doen. Tot slot worden de rechten van betrokkenen benoemd en uitgelegd. Het Privacy Statement is hier terug te vinden.

Heb je verder nog vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot jouw privacy gevoelige informatie? Neem dan contact op via privacy@twb.nl