Verpleging en Verzorging

Werkafspraken en procesbeschrijving

In het kwaliteitshandboek vind je alle afspraken die voor jou en bij de cliënt gelden: https://twb.topdesk.net/tas/public/login/form

Handleiding Nedap Ons

Hieronder vind je de uitleg voor V&V algemeen, de (wijk)verpleegkundigen, specialistische zorg en basisplanners.