Update stuurgroep

Bereikbaarheid buiten kantooruren

Medewerkers

Zal ik komen werken ja / nee?

Om te beoordelen of jouw medewerker verantwoord aan het werk kan, zie onderstaande stroomschema:

Laten testen ja / nee?

Om te beoordelen of jouw medewerker getest moet worden, zie onderstaande stroomschema:

Uiteraard geldt dat als een cliënt de genoemde symptomen vertoont, het dringend advies is zich ook te laten testen!

Testuitslag medewerker: wat te doen bij een positief geteste medewerker?

Wat te doen bij een positief geteste medewerker: draaiboek pagina 1

Medewerker aanmelden voor een test

  1. Zorgmedewerkers kunnen via het speciale landelijke corona test-prioriteitsnummer van de GGD: 0800 - 8101 (vanuit het buitenland: +31 88 220 2700) een testafspraak maken. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur.

  2. Medewerker checkt zelf de uitslag en informeert zijn/haar leidinggevende. Is uitslag negatief, dan kan medewerker gewoon ingezet worden. Is medewerker positief, volg dan de stappen in het draaiboek om de inzetbaarheid te bepalen.

  3. Bij een positieve uitslag stuurt de leidinggevende een mail naar contactonderzoek@twb.nl, ook als medewerker de twee dagen voor de start van de klachten c.q. het testmoment niet heeft gewerkt. Dit i.v.m. het monitoren van positieve testuitslagen

Besmetting bij kind tot 12 jaar (oudere kinderen per situatie bekijken)

Het aantal besmettingen onder ouderen (75+) neemt af en onder kinderen en jongeren neemt het toe zo lijkt het. Hierdoor worden steeds meer medewerkers geconfronteerd met de vraag, hoe moet ik handelen als mijn kind in quarantaine moet of besmet is?

  • Als een medewerker het bericht ontvangt dat het kind in quarantaine moet én kind heeft zelf geen klachten, dan kan de medewerker met PBM blijven blijven werken. Het advies is het kind preventief te testen op dag 5.

Is het kind besmet of blijkt het kind na 5 dagen (na de test) besmet te zijn, zie dan de stroomschema’s voor het testen en inzetten van medewerkers in het volgende protocol: Wat te doen bij een positief geteste cliënt of medewerker

Bijwerkingen vaccinatie

Na de eerste en/of tweede vaccinatie kunnen er bij een enkeling reacties optreden als koorts en misselijkheid. Op het moment dat deze klachten zich voordoen is het van belang dat de medewerker deze meldt bij het lareb (via deze link) en dat de medewerker zich laat testen. Dit geldt overigens ook voor cliënten die gevaccineerd zijn en klachten ontwikkelen. Het kan namelijk zijn dat het virus al gedragen werd en samenvalt met de vaccinatie, waardoor er nog steeds een besmettingsgevaar is. Ook na de vaccinatie en bij het optreden van aan corona gerelateerde klachten, is het devies: laat je testen!


Wordt een medewerker ziek als gevolg van een vaccinatie, dan is dit te registreren als regulier verzuim.

Reizen van en naar België

Je mag alleen van en naar België reizen als je daar een essentiële reden voor hebt. Meerderjarigen hebben een ‘verklaring op eer’ nodig, waarin de reden wordt aangegeven waarom zij op reis zijn. Meer informatie? Lees het hier.

Medewerker woont in België

Alle medewerkers die in België wonen, krijgen van Medewerker & Service een mail met daarin meer informatie over deze 'verklaring van eer', de actie die zij hierin zelf moeten oppakken en de bijbehorende werkgeversverklaring van TWB.

Medewerker reist tijdens route over Belgisch grondgebied

Medewerkers die in Nederland wonen, maar over Belgisch grondgebied moeten reizen naar hun cliënt, kunnen hiervoor een verklaring via M&S ontvangen. De leidinggevende geeft in dat geval per mail aan Medewerker & Service aan welke medewerker(s) dit betreft. Vanuit M&S wordt dan de mail met aanvullende informatie en werkgeversverklaring verzorgd.

Bij vragen kun je contact opnemen met de collega's van M&S.

Reizen naar het buitenland

Je leest hier de richtlijnen.

Cliënten

Testuitslag cliënt: wat te doen bij een positief geteste cliënt

Via de wijkverpleegkundige of de cliënt zelf word je geïnformeerd dat een cliënt een positieve testuitslag heeft.

TWB-cliënt aanmelden voor een test

  • Binnen kantooruren: via de wijkverpleegkundige van het cluster van de cliënt. De wijkverpleegkundige voert de triage uit en neemt indien nodig de test af.

  • Buiten kantooruren: neem contact op met het Acuut Team via 088 560 2607.

Vragen na contact met belteam

Het komt voor dat cliënten terugbellen naar aanleiding van hun contact met het belteam. De meest gestelde vragen door cliënten vind je hier.

Vragen over de cliëntzorg

De antwoorden op de meest gestelde vragen over de cliëntzorg vind je hier.