Covid-zorg

Covid-zorg

Naar verwachting zal het coronavirus, in welke mate dan ook, blijven bestaan en zal dit dus moeten worden ingebed in de dagelijkse reguliere zorg.


De (wijk)verpleegkundige van eigen cluster verzorgt/verpleegt alle cliënten die als verdacht of bewezen besmet gekenmerkt kunnen worden en dus een verhoogd besmettingsgevaar vormen. De (wijk)verpleegkundige werkt tussen 7-23 uur en de noodzakelijke zorg zal in deze uren verleend worden, met een back-up van het acuut team. De geplande Covid-zorg voor cliënten met zuurstofbehandeling thuis (met en zonder telemonitoring) en de externe test aanvragen zullen worden uitgevoerd door het acute team.

Ondersteunend aan het team zijn gekoppeld:

  • Arbo coördinator: Lianne van Oort

  • Verpleegkundig Specialist Ouderenzorg en Senior wijkverpleegkundige: Evelyn Naalden

Het team is bereikbaar via acuutteam@twb.nl en het telefoonnummer 088 560 3500.