Covid-zorg

Vanaf 19 april 2021 neemt de (wijk)verpleegkundige van eigen cluster en het acuut team de taken over van het viraal team. Het mailadres en telefoonnummer blijven bereikbaar.

Covid-zorg

Naar verwachting zal het coronavirus, in welke mate dan ook, blijven bestaan en zal dit dus moeten worden ingebed in de dagelijkse reguliere zorg. Vanaf 19 april 2021 nemen de (wijk)verpleegkundigen samen met het acuut team de taken over van het viraal team. Het mailadres en telefoonnummer blijven bereikbaar.


De (wijk)verpleegkundige van eigen cluster verzorgt/verpleegt alle cliënten die als verdacht of bewezen besmet gekenmerkt kunnen worden en dus een verhoogd besmettingsgevaar vormen. De (wijk)verpleegkundige werkt tussen 7-23 uur en de noodzakelijke zorg zal in deze uren verleend worden, met een back-up van het acuut team. De geplande Covid-zorg voor cliënten met zuurstofbehandeling thuis (met en zonder telemonitoring) en de externe test aanvragen zullen worden uitgevoerd door het acute team.

Ondersteunend aan het team zijn gekoppeld:

  • Arbo coördinator: Lianne van Oort

  • Verpleegkundig Specialist Ouderenzorg: Evelyn Naalden

  • Senior wijkverpleegkundige: Sharon Doggen

Het team is bereikbaar via viraalteam@twb.nl en het telefoonnummer 088 560 2607.