Coronaregels

Wat moet ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Welke hygiënemaatregelen moet ik in acht nemen?

Houd altijd 1,5 meter afstand tussen jou en je cliënt op het moment dat je geen lichaamsgebonden handelingen verricht. Vind je dat lastig? Lees hier hoe je dat doet.

Het is daarnaast altijd erg belangrijk om te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. De basis hygiëneregels vind je hier. In de huidige situatie zijn deze regels nog belangrijker! Hieronder lees je welke maatregelen je zelf kunt toepassen.

 • Houd een papieren zakdoek of stuk keukenrol voor je mond als je niest of hoest, en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Was na het hoesten of niezen je handen. Een alternatief is om in je elleboog te hoesten of te niezen. 

 • Was regelmatig je handen met water en vloeibare zeep.  Zorg ook dat deze bij de cliënt aanwezig zijn. Is dit niet zo, neem dan contact op met je wijkverpleegkundige of leidinggevende. Het is namelijk een voorwaarde om veilig te kunnen werken.

 • Het is belangrijk dat materialen om je handen mee te drogen, slechts eenmalig gebruikt worden.  Droog je handen daarom liever met een papieren zakdoekje, dan met de handdoek van de cliënt.

 • Het heeft geen zin om na het wassen van je handen, je handen ook te desinfecteren. Sterker nog, hiermee drogen jouw handen teveel uit en verliest jouw huid haar beschermlaag. Zie hier hoe je handalcohol op de juiste manier gebruikt.

 • Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.  Zorg ervoor dat je niet aan je gezicht zit met ‘vuile’ handen (ook niet met handschoenen).

 • Maak voorwerpen die je vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon. 

 • Groet elkaar zonder aanraking. 

 • Ventileer waar mogelijk ruimtes en vraag waar mogelijk de cliënt dit ook te doen voor je binnenkomt. 

Overige adviezen om hygiënisch te werken

 • Hang jas, tas of andere eigen spullen direct na binnenkomst bij de deur op of laat deze spullen achter in je auto.

 • Gebruik de hal/ruimte waar je binnenkomt als omkleedruimte en vraag de cliënt deze ruimte te verlaten als jij er bent.

 • Maak zelf geen gebruik van het toilet in de woning van de cliënt.

 • Laat de cliënt een rol vuilniszakken klaarleggen om al het afval in te doen dat komt van de materialen die je gebruikt tijdens de zorgverlening. Knoop de vuilniszak dicht na ieder gebruik en gooi deze weg.

 • Neem zo min mogelijk materiaal dat je nodig hebt voor de zorgverlening mee naar de woning van de cliënt.

 • Laat zo veel mogelijk gebruiksmateriaal zoals thermometer en schaar achter in de woning van de cliënt, of laat de cliënt hier zelf in voorzien.

 • Leg je telefoon of andere mobiele communicatieapparatuur neer bij je jas en buiten bereik van de cliënt. Houd ook hier de richtlijn aan van een afstand van 1,5 meter. En gebruik na de zorgverlening je telefoon pas nadat je je handen hebt gewassen.

 • Maak je telefoon regelmatig schoon.

Ik ben zwanger. Welke regels gelden er?

Door het RIVM is een richtlijn opgesteld met informatie over de inzet van zwangere medewerkers in de thuiszorg. Klik hier voor meer informatie.

Omdat de Delta variant van Covid-19 erg besmettelijk is, is het van belang hier alert op te zijn.


Samengevat gelden de volgende regels:

1. Voor zwangere medewerkers tot 28 weken gelden geen specifieke maatregelen

2. Vanaf 28 weken geldt dat zwangere medewerkers:

 • geen zorg verlenen aan cliënten die COVID-19 positief of COVID-19 verdacht zijn;

 • alleen non-covid gebonden zorg / begeleiding kunnen uitvoeren wanneer de 1,5 meter gehandhaafd kan worden en in die situaties moeten zij mondneusmasker dragen en goede handhygiëne toepassen.


Wanneer er bij cliënten geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden moet de medewerker met de leidinggevende in gesprek om te kijken:

 • of het werk conform de richtlijn aangepast kan worden,

 • of de medewerker bij andere cliënten ingezet kan worden waar wel 1,5 meter gehandhaafd kan worden

 • of er vervangende werkzaamheden gezocht moeten worden.


Ben je zwanger, neem dan rond de 24e week contact op met je leidinggevende om jouw werkzaamheden vanaf week 28 met hem/haar te bespreken.

Hoe houd ik 1,5 meter afstand in de thuiszorg?

Het houden van afstand is nog steeds één van de belangrijkste maatregelen om besmetting te voorkomen. Afstand houden is tijdens de zorgverlening (waaronder ook hulp bij het huishouden) niet makkelijk. Vaak ontkom je er niet aan als verzorgende of verpleegkundige om lichamelijk contact te maken met een cliënt.

Wat kun je wel doen? Hieronder staat een aantal adviezen en voorbeelden voor jou om het contact met een cliënt te beperken of zo kort mogelijk samen in dezelfde ruimte te zijn om het risico op verspreiding van het virus te voorkomen.

Algemene afspraken

 • Leef de hygiëneregels na.

 • Je kunt zelf je sociale contacten beperken; blijf zoveel mogelijk thuis naast je werk.

 • Tijdens de zorgverlening zijn alleen de cliënt en eventuele huisgenoot in huis. Bezoek en anderen zijn niet aanwezig in de woning als jij aan het werk bent; spreek dit ook zo af met de cliënt.

 • Is er bezoek in de woning aanwezig als je aan het werk bent? Vraag hen of ze de woning of ruimte waar jij werkt willen verlaten.

 • De huisgenoot én de cliënt (als dit mogelijk is binnen de zorgverlening) verblijven in een andere ruimte dan waar jij je werkzaamheden uitvoert. Dit kan ook bij het uitzetten van de medicatie.

 • Stimuleer de cliënt (als dit kan) om bij mooi weer buiten van het mooie weer te genieten, een rondje te lopen etc. Dit is ook met mantelzorgers af te spreken ter begeleiding.

 • Stimuleer de cliënt om de hygiënemaatregelen en maatregelen van sociale onthouding na te leven om verspreiding van het virus te voorkomen. Lukt dit niet, neem hier dan contact over op met je wijkverpleegkundige of leidinggevende.

 • Houd de cliënt of diens huisgenoot zich niet aan de coronamaatregelen? Lees hier wat je kunt doen.

Bij binnenkomst in de woning

 • Neem letterlijk de ruimte als je binnenkomt. Begroet elkaar niet bij de voordeur.

 • Vraag de cliënt om na het openen van de deur niet in de hal te wachten. Ga hierna zelf naar binnen.

Tijdens de huishoudelijke ondersteuning en begeleiding

 • Leef de hygiëneregels na.

 • Als hulp in de huishouding werk je zelfstandig. Het is niet nodig dat een cliënt jou van dichtbij ‘instrueert’ wat en hoe jij je werkzaamheden moet doen.

 • Tijdens de huishoudelijke ondersteuning werk je in de ruimte waar de cliënt of de huisgenoot niet is.

 • Moet je toch met elkaar in dezelfde ruimte zijn, blijf dan op minimaal 1,5 meter afstand.

Tijdens de verpleging & verzorging

 • Leef de hygiëneregels na.

 • Tijdens de zorgverlening werk je zoveel mogelijk in de ruimte waar de cliënt of de huisgenoot niet is. Voorbeelden hoe je dit kunt doen:

  • Bereid de zorg zoveel mogelijk voor in een andere ruimte dan waar de cliënt (en de huisgenoot) is. Zet bijvoorbeeld de medicatie uit of maak de insulinepen klaar in een ruimte waar de cliënt (en de huisgenoot) niet is. Begeleid de cliënt vervolgens op afstand zodat ze zelfstandig de medicatie kan toedienen. Kan de cliënt dit niet zelfstandig, dan dien je deze toe.

  • Vraag aan de cliënt om de spullen die nodig zijn voor de zorgverlening ter voorbereiding op het zorgmoment voor jou klaar te leggen. Dan kun je gelijk aan de slag en verkort je de tijd die je samen in een ruimte doorbrengt.

 • Is er geen andere ruimte beschikbaar? Houd dan waar mogelijk minimaal 1,5 meter afstand.

Na de huishoudelijke ondersteuning en verpleging & verzorging

 • Ben je klaar met jouw handelingen, vraag de cliënt om de spullen op te ruimen of om zich te verplaatsen zodat jij ‘op afstand’ kunt opruimen.

 • Was je handen met water en zeep.

 • Rapporteer in een andere ruimte of in de auto.

Gaan overleggen, scholingen en bijeenkomsten door?

Overleggen en bijeenkomsten: digitaal waar dat kan!

Vanaf maandag 8 november vinden er geen collectieve bijeenkomsten, zoals (team)overleggen meer plaats op kantoor of op een wijkgebouw van TWB. Deze bijeenkomsten vervallen of worden omgezet in een GoogleMeet-overleg (digitaal).

Annulering fysieke training en scholing die niet direct bijdragen aan uitvoering van zorg

Voorlopig komen alle (collectieve) fysieke scholingen te vervallen die geen bijdrage leveren aan de continuïteit van zorg. Scholingen die wel noodzakelijk zijn om voldoende capaciteit aan zorgprofessionals te verkrijgen gaan wel door. Bij voorkeur digitaal, maar wanneer dit niet kan (zoals bij het aanleren of aftoetsen van handelingen) mogen deze ook fysiek plaatsvinden, met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Ook het op- en begeleiden van stagiaires mbo/hbo behoort tot de noodzakelijke scholing.

Waar let ik op als ik op vakantie ga?

Vanaf 15 mei 2021 is het weer mogelijk om te reizen naar veilige landen, dit zijn landen die een geel of groen reisadvies hebben. Reizen naar rode of oranje gebieden worden nog steeds afgeraden, tenzij reizen noodzakelijk is. Vooralsnog geldt hetzelfde reisadvies voor mensen die wel en voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

TWB kan je niet verbieden af te reizen naar het buitenland en/of een risicogebied. Wel zijn er een aantal punten waar je op moet letten als je naar het buitenland afreist:

Wat als ik dit negatief reisadvies negeer. Heb ik dan recht op loon?

Op het moment dat je het reisadvies van de overheid niet opvolgt dan neem je bewust een risico. Een gevolg kan zijn dat je in quarantaine moet bij terugkeer in Nederland en om die reden gedurende deze periode je werkzaamheden niet kan uitvoeren. Je hebt daarom in deze periode geen recht op loon.

Je bent op vakantie in het buitenland en je kunt niet (op tijd) terugkeren voor het werk. Voor wiens risico en rekening is dat?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) terugkeren van je vakantie om aan het werk te gaan. Kun je niet (tijdig) kunnen terugkeren van je vakantiebestemming? En denk je dat niet (op tijd) terug bent om weer aan het werk te gaan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je leidinggevende. Jouw leidinggevende overlegt met jou over een oplossing om toch op tijd op het werk te zijn. Lukt dit niet? Dan maken jullie afspraken, bijvoorbeeld over het wijzigen van het rooster (min- of plusuren), het opnemen van vakantie-uren of onbetaald verlof.

Je gaat met vakantie naar een land waarvoor het reisadvies 'geel' geldt, en dat land wordt tijdens jouw verblijf ‘oranje’, dan moet je bij terugkomst 10 dagen in quarantaine. Voor wiens risico en rekening is dat?

Als je met vakantie gaat naar het buitenland, dan is het jouw verantwoordelijkheid om je te informeren over de maatregelen die gelden in Nederland en het vakantieland. Het is dan ook belangrijk kennis te nemen van de eventuele risico’s. Een ‘plotseling’ gewijzigd reisadvies, quarantaineverplichting of sluiting van de grenzen zijn voorbeelden van de risico’s die zich voor kunnen doen wanneer je nu reist naar het buitenland. Als je met die kennis vervolgens er toch voor kiest om naar het buitenland te reizen, dan is een (‘plotselinge’) quarantaineverplichting voor eigen risico en rekening. Je kunt in overleg met je leidinggevende afspraken maken, bijvoorbeeld over het wijzigen van het rooster (min- of plusuren) of het opnemen van vakantie-uren of onbetaald verlof.

Je gaat met vakantie naar een land waarvoor het reisadvies ‘oranje’ of ‘rood’ geldt en je wordt tijdens jouw verblijf ziek. Voor wiens risico en rekening is dat?

Wanneer je ziek wordt in een ‘oranje’ of ‘rood’ land (maar ook in een ‘geel’ land), dan dien je je te houden aan de ziekteverzuimregels bij ziekte in het buitenland, zoals die binnen TWB gelden. Je hebt dan recht op loon bij ziekte. Deze situatie kan alleen voor risico van de medewerker komen als TWB kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Meer informatie over de reisadviezen lees je op de website van de Rijksoverheid en op Nederland Wereldwijd.

Hoe moet ik handelen als mijn kind in quarantaine moet of besmet is?

Het aantal besmettingen onder ouderen (75+) neemt af en onder kinderen en jongeren neemt het toe zo lijkt het, maar hoe moet ik handelen als mijn kind in quarantaine moet of besmet is?

 • Als je het bericht ontvangt dat je kind in quarantaine moet én je kind heeft zelf geen klachten, dan kan je met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) blijven werken. Het advies is om je kind preventief te testen op dag 5.

 • Is het kind besmet of blijkt het kind na 5 dagen (na de test) besmet te zijn? Neem dan contact op met je leidinggevende.