Cliëntzorg

Alle cliënten ontvangen in december een brief over de corona-maatregelen en de cliëntenpas, deze brief kun je hier lezen.

Hoe bevraag ik de cliënt op klachten van het coronavirus?

Om veilig te kunnen werken, bevraag je jouw cliënt(en) op klachten. Dit doe je op 1,5 meter afstand, dus VOOR je bij de cliënt naar binnen gaat. Bevraag ook de inwonenden bij de cliënt op klachten. Hoe doe je dit? Dat lees je hieronder.

 • Heeft een cliënt meerdere zorgmomenten per dag? Bevraag de cliënt dan in ieder geval bij het eerste zorgmoment. Die vragen die je stelt, vind je hier.

 • Voor medewerkers V&V en HbH geldt dat je de cliënt bevraagt als je bij de deur staat. Je hoeft dit gesprek natuurlijk niet buiten op straat te voeren. Je kunt de hal betreden en vragen of de cliënt verder de hal of woonkamer in loopt. Het belangrijk is dat je de afstand tot elkaar bewaard.

 • Medewerkers die niet wekelijks contact hebben met een cliënt, zoals de casemanager dementie of een gespecialiseerd verpleegkundige, kunnen van te voren telefonisch contact opnemen met de cliënt.

 • Vind je het moeilijk om in deze situatie vast te stellen of je cliënt klachten heeft, bijvoorbeeld omdat jouw cliënt een dementieel ziektebeeld heeft? Neem dan contact op met de casemanager dementie van jouw cliënt. Weet je niet wie dit is? Neem dan contact op met je leidinggevende of de wijkverpleegkundige.

 • Is er sprake van een verdenking op mogelijke besmetting, dan worden alle betrokken collega’s (ook van andere disciplines, zoals HbH) geïnformeerd en wordt de zorg door de (wijk)verpleegkundige overgenomen.

 • De tijd om veilig te kunnen werken - en dus de tijd die nodig is om de vragen te stellen - valt binnen de tijd die voor de cliënt beschikbaar is. Het bieden van de nodige zorg moet samen gaan met veilig werken. Dit vraagt om een aangepaste manier van werken en begrip.

We horen van meerdere medewerkers dat zij de afspraak met cliënten hebben gemaakt dat de cliënt naar de medewerker belt als de cliënt verkoudheidsklachten heeft. Deze afspraak mag natuurlijk ook. Kies voor de manier die jij het prettigst vindt.

Wat doe ik als een cliënt vertelt dat hij/zij klachten heeft?

Als de cliënt klachten heeft, ga je niet naar binnen of als je al binnen bent, ga je weg.

 • Overleg bij cliënten die V&V-zorg hebben met de wijkverpleegkundige.

 • Bij cliënten die geen V&V-zorg hebben, overleg je met je leidinggevende.

De cliënt kan door ons getest worden. De wijkverpleegkundige of jouw leidinggevende pakt dit verder op.

Hoe houd ik 1,5 meter afstand in de thuiszorg?

Dit lees je hier.

Hoe leg ik aan iemand met dementie uit wat corona is?

Bekijk hier de tips.

Wat moet ik doen als cliënten of diens huisgenoten zich niet houden aan de coronamaatregelen?

Altijd geldt dat als jij als zorgmedewerker je niet veilig voelt, de zorg geweigerd wordt. Dit geldt dus ook als de coronamaatregelen niet worden nageleefd. Dit betekent dat je weg mag gaan, omdat het niet verantwoord is om zorg, hulp of ondersteuning te bieden. Wat moet je doen? Dat lees je hieronder.

 • Vertel de cliënt duidelijk waarom je weggaat.

 • Vertel de cliënt duidelijk onder welke voorwaarden het volgende zorgmoment wel door kan gaan.

 • Informeer ook altijd je leidinggevende hierover.

 • Maak een MIM-melding. Op deze manier houden we in beeld hoe vaak het voorkomt dat de zorgverlening niet verantwoord door kan gaan.

We informeren ook onze cliënten over wat we van hen verwachten, zodat de zorgverlening veilig en verantwoord door kan gaan. Hier vind je de informatie die onze cliënten van ons ontvangen.

Welke afspraken gelden er voor cliëntzorg op locaties van TWB?

Zorgtaken op locatie

Zorgtaken die op een locatie (van TWB) worden uitgevoerd, zoals diëtetiek, dagvoorziening voor ouderen en JGZ-taken, gaan vooralsnog gewoon door met inachtneming van de geldende maatregelen en leefregels.

Plannen van werkzaamheden

Verzoek aan alle medewerkers die hun werkzaamheden op afspraak bij de cliënt thuis uitvoeren, is om deze werkzaamheden zo goed mogelijk in een blok te plannen, zodat een bezoek aan een locatie van TWB niet nodig is om tijd te overbruggen. Lukt dit niet, neem hierover dan contact over op met je leidinggevende.


Dagbegeleiding

Zowel TWB-medewerkers als bezoekers van de dagbegeleiding dragen bij het verplaatsen binnen de dagbegeleiding een mondneusmasker. Van cliënten verwachten we dat zij zelf een (niet-medisch) mondneusmasker meenemen.

Hoe werkt het testen van cliënten?

Dit lees je hier.